• Imprimeix

Sobre el Canal Drogues...

El Canal Drogues forma part dels webs temàtics del Canal Salut. És un espai de referència, comunicació i intercanvi d’informació sobre el consum de drogues. El coordina la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i és el resultat d’un esforç important realitzat per professionals de l’àmbit de les drogues a Catalunya, tant públics com d’associacions i entitats col·laboradores.

  • Proporcionar informació relacionada amb l’àmbit de les drogues: conceptes bàsics, mites, articles de premsa, glossari i altres.
  • Apropar els recursos de informació, orientació i assistencials a la ciutadania.
  • Difondre les polítiques de drogues, les actuacions, els programes, les activitats formatives i els principals resultats dels estudis i investigacions al voltant de les drogues.
  • Ser la porta d’entrada d’altres webs específics de drogues de la Generalitat.

El Canal Drogues funciona amb dos equips de treball que es relacionen de manera coordinada i que vetllen pels continguts del web.

Format per tres tècnics coneixedors de l’àmbit de les drogues i un enginyer informàtic. Són els encarregats del manteniment i la dinamització diària del web.

Format per professionals de l’àmbit de les drogues i de la tecnologia de la informació i la comunicació.

La finalitat del Comitè és:

  • Proporcionar una visió panoràmica i crítica del Canal Drogues.
  • Promoure nous continguts i assessorar.
  • Fer aportacions en relació amb el disseny de la informació.
  • Establir un pla de comunicació.


Els membres que hi col·laboren de forma voluntària són:

 
Mireia Ambròs. Tècnica de prevenció. Col·laboradora de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut. Membre de l’equip de treball del Canal Drogues. Experiència en el treball educatiu amb joves i en diferents projectes de TIC (www.elpep.info iwww.laclara.info).
Otger Atmeller. Psicòleg. Tècnic de prevenció. Experiència tant en el camp de la prevenció i l’atenció en el consum de drogues com de les xarxes socials. Membre de la Xarxa Perifèrics .
Jordi Bernabeu. Psicòleg. Tècnic de prevenció del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers. Experiència en l’atenció i prevenció en el consum de drogues, tecnologia de la informació i comunicació 2.0 (Internet, xarxes socials i altres pantalles), i adolescents i joves en general. Dinamitzador de Sobre Drogues.
Jordi Benet. Enginyer, informàtic i col·laborador del Canal Drogues.
Rosa Bosch. Responsable de comunicació corporativa del Departament de Salut. Experiència el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació
Clara Borràs. Periodista. Oficina de Comunicació del Departament de Salut.
Àlex Cabré. Consultor de màrqueting i comunicació. Winc.
Joan Colom. Metge. Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut. Responsable del Canal Drogues.
Marta Coronado. Psicòloga. Col·laboradora de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut. Administradora de web del Canal Drogues.
Patricia Gosalbez. Responsable de comunicació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Antoni Gual. Psiquiatra. Unitat d’Alcohologia. Servei de Psiquiatria. Institut Clínic de Neurociències (ICN). Hospital Clínic de Barcelona. Experiència en l’àmbit de la recerca d’alcohol i altres drogues. Així com en estudis europeus sobre l’impacte de l’alcohol en la salut pública. .
Xavier Majó. Metge. Experiència en reducció de danys. Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut.
Òscar Parés. Llicenciat en Antropologia i Filosofia. Màster en Drogodependències. Subdirector de la Fundació ICEERS. Experiència en l’àmbit de la reducció de riscos, les polítiques de drogues, així com en xarxes socials.
Cristina Ribas. Biòloga i periodista. Experiència en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en comunicació estratègica digital .
Carles Serra. Comunicació i màrqueting on line. Mentaliza.me
Carles Sedó. Educador (treballador social i pedagog d'estudis). Experiència en el treball educatiu amb joves relacionat amb el consum de drogues i pantalles. EdPAC, Educació per l’Acció Crítica
Gina Tost. Comunicadora. Formació en art electrònic i disseny digital. Experiència en les tecnologies de la informació 2.0.
Sobre les drogues

Què són les drogues, d’on provenen, de quins tipus n’hi ha, com actuen i quins efectes i riscos tenen per a la salut.
Hi trobareu una aplicació per calcular, de forma orientativa i anònima, la quantitat d’alcohol que beveu a diari per determinar si el vostre hàbit de consum us pot ocasionar problemes: “Veus el que beus?”.
Mites

Informació sobre els tòpics més arrelats en el món de les drogues. Què cal saber per no caure en idees falses o equivocades?
Què podeu fer per prevenir-ne el consum?
Informació bàsica sobre com es poden reduir els riscos associats al consum de drogues i disminuir els consums problemàtics. Hi trobareu enllaços a “Salut emocional” i a programes de prevenció.
 
Quan el consum de drogues és un problema
Informació bàsica que us permetrà identificar quan el consum se us està escapant de les mans.
Busqueu ajuda?

Informació sobre com es pot fer front a un problema amb el consum: tipus de drogues, centres de tractament, serveis d’informació i orientació en drogodependències i recursos sanitaris disponibles.
El consum de drogues a Catalunya
Dades sobre l’evolució i la prevalença del consum de drogues a la població de Catalunya, segons els diferents tipus de substàncies.
 
Les drogues davant la llei
Informació sobre el que diuen les lleis en matèria de drogues.
Enllaços d’interès
Relació d’organismes, entitats i altres informacions d’interès sobre les drogues i les drogodependències, la prevenció dels trastorns mentals i la promoció de la salut mental.
Glossari
Definició de les paraules més comunes en el món de les drogues i les addiccions que us ajudarà a entendre millor tots els aspectes relacionats amb les drogodependències.
 
Agenda d’activitats

Calendari amb la relació de cursos, jornades, tallers i congressos organitzats per la Subdirecció General de Drogodependències amb la possibilitat de realitzar la inscripció en línia.
Epidemiologia

Fonts d’informació que permeten observar l’evolució del consum de drogues i les drogodependències a Catalunya: Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SID) i enquestes sobre consum.
Prevenció

Les bases de la prevenció a Catalunya, l’inventari de recursos i programes segons l’àmbit (educatiu, lleure, oci nocturn, família, serveis de salut, laboral), les actuacions en la prevenció dels trastorns mentals i la promoció de la salut mental i el Sistema d’Informació en Prevenció sobre Drogues i Salut Mental.
 
Reducció de danys

Conjunt de polítiques i programes que tenen com a objectiu disminuir les conseqüències negatives del consum de drogues.
Tractament

Programes, manuals i guies de suport en el tractament de les addiccions.
Perspectiva de gènere

Relació dels programes i les actuacions que permeten apropar-se a la complexitat del gènere des d’una perspectiva transversal.
 
Transculturalitat

Materials traduïts, activitats formatives, articles i altres actuacions orientades als professionals que treballen amb persones d’orígens etnoculturals diversos.
Projectes internacionals

Relació de projectes internacionals que promou i en què col·labora la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut en temes de recerca, polítiques i formació de prevenció del consum de drogues i problemes associats i en la promoció i la prevenció de la salut mental.
Formació

Iniciatives de formació en drogodependències que s’ofereixen als professionals de l’àmbit de les drogues.
 
Tràmits

Descripció i requisits dels tràmits administratius en relació amb les drogues: autoritzacions de centres, autoritzacions de programes de manteniment amb agonistes opiacis, ordres de subvencions.
Recursos

Accés a les memòries, el material divulgatiu, els enllaços d’interès, els recursos audiovisuals, els butlletins i la legislació.
Glossari

Us proposem la definició d’una llista de termes relacionats amb l’àmbit de les drogodependències.
 
Legislació

Recull de la normativa actualitzada en l’àmbit de les drogodependències publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

 

Data d'actualització:  19.07.2016