Agència de Salut Pública de Catalunya 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) estan adscrits al Departament de Salut mitjançant la Secretaria de Salut Pública, que té el rang orgànic de secretaria general. S'integren al Departament de Salut, a través de la Secretaria de Salut Pública. Treballa per fer més sana, saludable i segura la vida i l’entorn de les persones de Catalunya. Vetlla per la millora de la salut individual i col·lectiva amb polítiques de promoció per a la salut i prevenció de la malaltia, de protecció i vigilància de la salut, de seguretat alimentària i de salut laboral.

Agència de Salut pública de Barcelona. Atenció a les drogodependències 
L’Agència de Salut Pública té encomanades les funcions de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest enllaç trobareu les funcions i programes de drogues de l’Agencia de Salut Pública de Barcelona.

Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) 
Iniciativa governamental creada el any 1985 destinada a coordinar i potenciar las polítiques que, en matèria de drogues, se porten a terme des de les Administracions Públiques i entitats socials a Espanya.

European monitoring center for drugs and drug addiction 
Observatori Europeu de las Drogues i les Toxicomanies. Organisme descentralitzat de la Unió Europea fundat al 1193 amb seu a Lisboa.

World Health Organization. Substance Abuse. 
Organisme de les nacions unides especialitzada en qüestions de salut i salut pública. Trobareu informació sobre drogues

Oficina Regional de l’OMS a Europa 
L'OMS és l'autoritat responsable de la salut pública dins del sistema de les Nacions Unides. L'Oficina Regional de l'OMS per a Europa (OMS / Europa) és una de les sis oficines regionals de l'OMS a tot el món.
A l’apartat “temes de salut”, trobareu documentació, agenda, polítiques en matèria d’alcohol i drogues il·legals.

Comissió Europea. Direcció General per la Salut i els Consumidors: 
Web de la Direcció de la Comissió Europea per a la salut pública i l'avaluació de riscos.
Per als experts en salut, el lloc també té enllaços a bases de dades de les estadístiques de salut pública.
Proporciona informació sobre les polítiques i les decisions preses a nivell europeu, nacional i internacional en l’àmbit de la salut pública on s’inclou l’alcohol i altres drogues
- Alcohol:  http://ec.europa.eu/health/alcohol/policy/index_en.htm 
- Drogues il·legals:  http://ec.europa.eu/health/drugs/policy/index_en.htm

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODC) 
Agència de la ONU encarregat de la lluita contra les drogues il·lícites i la delinqüència internacional. Fundada el 1997, a través d'una fusió entre el Programa de les Nacions Unides contra la Droga i el Centre per a la Prevenció Internacional del Delicte, ONUDC opera a totes les regions del món a través d'una extensa xarxa d'oficines sobre el terreny. ONUDC depèn de contribucions voluntàries, principalment dels governs. 

Canadian Centre on Substance Abuse 
Amb seu a Ottawa, és un organisme oficial creat al 1988 per una llei federal. Té com a objectiu la reducció dels efectes associats al consum de drogues i l'ajuda a les organitzacions que treballen en la prevenció i el tractament de les drogodependències. 

National Institute on Drug Abuse (EUA) 
La missió del NIDA a EEUU és conduir i portar els coneixements científics relacionats amb l'ús i abús de les drogues. Aquest repte té dos components, el suport estratègic i la conducció de la recerca cap a una àmplia gamma de disciplines relacionades i la segona és la difusió i disseminació dels resultats de la recerca per a la millora de la prevenció i les polítiques relacionades amb l'àmbit

National Institut for Alcohol Abuse and Alcoholism (EUA) 
És un dels 27 instituts i centres que formen part dels Instituts Nacionals de Salut dels EUA. NIAAA dóna suport i porta a terme investigacions sobre l'impacte del consum d'alcohol sobre la salut humana i el benestar. I, dóna suport a la investigació en les conductes, les conseqüències, el tractament, la prevenció de l'alcoholisme i els seus problemes derivats.

NSW-HEALTH. Center for Education and Information on Drugs and Alcohol (Austràlia) 
La Oficina de Salud Mental y Drogas y Alcohol (MHDAO) es la responsable de desenvolupar, gestionar i coordinar les polítiques de salut mental y de drogues del Departament de Salut del Nova Gal·les del Sud.

 

Associació Benestar i Desenvolupament. ABD
ONG declarada d'Utilitat Pública i compta amb una àmplia projecció territorial amb seus a Catalunya, Madrid, Andalusia i Balears. Treballa des de la dècada dels anys 80 en l'àmbit de les drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, la promoció de l'autonomia de la gent gran i les persones amb dependències, la integració dels immigrants, la igualtat de gènere i la inclusió dels col·lectius més vulnerables o en extrema marginalitat.

AEC/GRIS - Associació d'Exdrogodependents de Catalunya  
Entitat sense ànim de lucre nascuda a l’any 1991 amb la finalitat de crear i generar recursos i programes d’atenció a les persones amb problemes de drogodependències i als seus familiars.

ADF - Australian Drug Foundation  
Fundació amb seu a Melbourne, Austràlia. Dedicada a prevenir problemes associats al consum d’alcohol i drogues a nivell comunitari per tot el país. Treballa en diferents àmbits, des de la difusió d’informació en alcohol, altres drogues i reducció de danys, investigació, suport a la comunitat, programes esportius, entre d’altres.

Aide (Associació d'intervenció en Drogodependències d'Egara) 
Entitat d’utilitat pública que treballa a la ciutat de Terrassa des de fa 18 anys fent projectes i programes dins del camp de les drogodependències,  amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que tenen problemes amb les drogues, fomentant l’autonomia i facilitant la integració social d’aquest col·lectiu.

Agrupació Barça Veterans:
Fundació Privada d'Antics Jugadors del FC Barcelona (Fundació Barça Veterans) creada el 1995 té com a missió utilitzar el futbol com a eina de millora de la societat, principalment dels infants i dels potencials jugadors. Aconseguir-ho fent servir la pròpia experiència com a guia, creant activitats i elements per difondre-ho.

Agrupa't: 
Associació nascuda a Lleida l’any 2003 d’un grup de professionals de l’àmbit de la salut comunitària i l’atenció a les drogodependències. Agrupa’t es va constituir per bastir un espai on les persones afectades poguessin participar-hi, integrar-se i trencar amb la marginalitat, tot millorant la socialització en els àmbits laborals, sanitaris i d’habitatge.

Alba Associació d' ajuda i reinserció al drogodependent

Entitat sense ànim de lucre d’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional que, amb la denominació d’Associació Alba d’ajuda i reinserció del toxicòman, es va constituir el 18 de febrer de 1987 amb l’objectiu de contribuir a la prevenció, tractament i reinserció de les persones afectades per drogodependències i/o el VIH..

Àmbit Prevenció:
Fundació que neix com a associació a l’any 1993. Té com a missió  millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social.

ARRELS 
Fundació dedicada a l'atenció de persones sense llar de la ciutat de Barcelona.  L’entitat va néixer el 1987 i té com a principal objectiu col·laborar en el desenvolupament integral de les persones en situació d’exclusió social, concretament en el de les persones sense sostre que es troben en una situació més crítica

Arsu Festa.
Col·lectiu, que té per objectiu ajudar a les persones a gestionar els riscos associats als plaers derivats de l’ús de substàncies i també de les relacions sexuals. Desenvolupa accions preventives, de reducció de danys i de riscos fomentant activitats  i accions de informació, sensibilització, participació i desenvolupament. Així com, implementa tècniques d’Investigació- Acció- Participativa amb l’objectiu de divulgar i construir coneixement crític.

Asaupam:
Entitat sense afany de lucre que conjuga la intervenció local al Barcelonès Nord amb accions de caire autonòmic i estatal. Neix 1999 per disminuir els problemes associats al consum de drogues i fomentar la implicació comunitària. Treballa en l’atenció, prevenció i la incorporació sociolaboral de les persones afectades com a drets fonamentals de qualsevol ciutadà i ciutadana.

Asociación de Pacientes Dependientes a Opiáceos (APDO): 
Associació de pacients dependents d'opiacis treballa per la defensa dels seus drets en l’equiparació dels de resta de pacients del Sistema sanitari. 

Associació d'Ajuda al Drogodependent (ADAD):
Empresa d’inserció social i laboral de persones amb problemes d’exclusió social, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats per accedir al mercat laboral.

Associació Foscor i Claror PIGAD:
Associació sense ànim de lucre que treballa amb persones que tenen o han tingut problemes amb drogues

Associació per a la Promoció i la Inserció Professional (APIP) :
Associació d'iniciativa social i sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública que, des de l'any 1982, col·labora amb les administracions públiques en el desplegament i l'aplicació de les polítiques actives i d'inclusió, formatives, ocupacionals, d'acolliment residencial i treball comunitari. 

Casals de joves de Catalunya: 
Federació que agrupa associacions juvenils que fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social

Centre Català de Solidaritat 
Fundació privada sense ànim de lucre fundada l’any 1991, que es dedica a l’atenció de persones drogodependents, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius de les drogodependències considerant les patologies derivades.

Educació per a l’acció crítica (EdPAC) 
Associació que promou la construcció d’una societat civil crítica fomentant canvis en els comportaments individuals i col∙lectius que permetin transformar les societats, lluitant contra les desigualtats socials, a partir de mètodes pedagògics participatius, creatius i alternatius, promovent el benestar, la justícia social i la salut individual i col∙lectiva, incidint especialment en infants i joves i en les agents socials de canvi. També promou el coneixement de la situació de les comunitats camperoles i dels pobles indígenes.

Energy Control 
Projecte del col·lectiu Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) amb informació, assessorament i formació adreçada a reduir els riscos associats al consum de drogues en espais recreatius (discoteques, festivals, raves…). 

Escoltes catalans 
Un projecte educatiu de lleure. S’organitzen activitats de cap de setmana i d’estades més llarg. Membres de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, que aplega i representa l'escoltisme del nostre país a nivell nacional i internacional. 

Euro-Methwork. 
És una xarxa informal fundada el 1994 per un grup d'experts europeus que estaven preocupats per la lenta introducció del tractament amb metadona en molts països europeus. Euro-Methwork té una base de dades de més de 2.000 experts. Al web es poden localitzar els centres prescriptors i/o dispensadors de metadona de la Unió Europea.

Federació d’entitats latinoamericanes de Catalunya. Fedelatina 
És l’espai de trobada de més de 90 entitats d’origen llatinoamericà així com d’origen autòcton que actuen en diferents àmbits (cultura, societat, professionals, cooperació internacional, salut, esport, oci, entre d’altres). Ofereixen a les persones immigrades, retornades i a les associacions que les representen.

Federació Catalana d’Associacions d’Alcohòlics Rehabilitats. FCAR 
Agrupació de 17 associacions de malalts alcohòlics. Neix a l’any 1976 amb un grup de malalts alcohòlics que seguien tractament en la Unitat d’Alcohologia del Hospital Clínic de Barcelona. pretén establir una eina de comunicació que sigui útil per a totes les associacions d'alcohòlics rehabilitats de Catalunya i els seus associats.

Fundació Autònoma Solidària 
Entitat sense ànim de lucre creada el 1999 que col·labora en l’aplicació de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té com a missió el contribuir a la construcció d’una universitat més solidària i més compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció de la participació voluntària de la comunitat universitària com a instrument per a la integració de col·lectius en risc d’exclusió.

Fundación de ayuda contra la drogadicción. FAD 
Institució privada, sense ànim de lucre, no confessional i independent de tota filiació política, de caràcter benèfic i assistencial. Té com a missió fonamental la prevenció dels consums de drogues i les seves conseqüències.

Fundació Catalana de l'Esplai
És una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Fundació Escolta Josep Carol 
És una organització no lucrativa de caràcter educatiu que es va crear l'any 1997 de la mà d'Escoltes Catalans (EC). Té com a missió promoure l'educació d'infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors de l'escoltisme, a través del suport a la tasca educativa i associativa d'Escoltes Catalans, de la generació de reflexió i pensament i del desenvolupament de projectes, serveis i recursos en l'entorn educatiu.

Fundació Esportsalus 
És una organització no lucrativa que treballa en els àmbits psicològic, mèdic i social per a la millora de la salut i la qualitat de vida. La missió de la Fundació és donar assistència a les persones amb dificultats d’integració social i als col·lectius amb risc o en situació d’exclusió social, així com desenvolupar programes de prevenció en conductes de risc adreçats a adolescents i a la població en general. 

Fundació Instituto Reiserción Social – Ires:
Fundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques en els següents àmbits d’actuació: Infància, Joventut i Família; Violència Familiar i de Gènere; Inclusió Social; i Acció Social en el Sistema Judicial.

Fundació Marianao-CIJM:
És una entitat d’iniciativa social que, des de l’any 1985, promou diversos projectes socioeducatius adreçats als infants, joves, adults i a la comunitat en general, tot incidint de manera especialitzada en els col·lectius en situació d’alt risc social. El seu àmbit d’intervenció preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat. 

Fundació Pere Tarres:
Organització no lucrativa d'acció social i educativa, dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu.

Fundació Salut i Comunitat
Organització sense ànim de lucre, d'àmbit estatal i amb projecció internacional. Dedicada al foment, creació i gestió de serveis de qualitat destinats al tractament, prevenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques socials i sanitàries. Va ser creada el 1997, com a evolució de l'Associació Benestar i Salut, fundada el 1989.

Grup Associat pels Serveis de la Salut. GASS
És una associació sense ànim de lucre dedicada a la promoció de la salut i formada per un equip de professionals formats i especialitzats en l’àmbit psicoeducatiu. Les activitats de promoció de la salut es van iniciar a l'any 1998, coincidint amb la fundació de l'entitat.

Grup Igia
Associació d'àmbit estatal integrada per professionals que provenen de diverses disciplines (Psicologia, Medicina, Dret, Antropologia) constituïda a Barcelona a finals de 1984. Es proposa generar, des d'un context associatiu de caràcter interdisciplinari, espais de trobada i instruments per a la reflexió i el debat entorn al fenomen de les drogodependències.

Centre Internacional per a l'Educació, la Recerca i el Servei. ICEERS 
Organització filantròpica sense ànim de lucre, amb utilitat publica i amb base a Holanda. ICEERS està dedicada a la integració del coneixement etnobotànic indígena en un marc modern per a l'avanç de la societat actual.

Grupo de Investigación en Conductas Adictivas 
Grup d’investigadors del Departament de Psicologia de la Universitat d’Oviedo que funciona de 1990 dedicat a la recerca  tant en aspectes bàsics de recerca, com, sobretot, en el camp aplicat de les conductes addictives. S'orienta fonamentalment al desenvolupament de projectes d'investigació a través de la col·laboració amb institucions i entitats públiques i / o privades.

International Drug Policy Consortium. IDPC 
Xarxa mundial d'ONG i xarxes de professionals, especialitzada en qüestions de drogues fiscalitzades. Fomenta debats objectius i oberts sobre les polítiques de drogues en l'àmbit nacional i internacional, i dóna suport polítiques eficaces fonamentades en evidències científiques per reduir el dany relacionat amb les drogues.

Indro e.V. 
És una organització sense ànim de lucre i no governamentals de defensa per a la reducció de danys i polítiques de drogues fundada el 1991 amb seu a Alemanya (Münster). Indro treballa amb centres de reducció de danys de baix llindar, amb persones consumidores i pacients que estan en tractaments de manteniment amb metadona. Disposa d’espais de venipunció higiènica (EVA) i porta a terme projectes de recerca qualitativa. Disposa d’una base de dades a nivell internacional sobre la situació dels tractament de metadona i buprenorfina arreu del mon i adreces de contacte.

Institut per a la Promoció Social i de la Salut.  IPSS:
Associació sense ànim de lucre constituïda a principis de l’any 1992 . IPSS dissenya i gestiona programes, centres i serveis en els camps de les drogodependències, les persones grans, dones, infància i adolescència, persones amb discapacitat i persones i col·lectius que pertanyen a minories ètniques i culturals i altres col·lectius especials.

Minyons Escoltes:
Entitat d’educació en el lleure sense ànim de lucre que ofereix als nens, nenes i joves l’aventura de créixer i aprendre seguint la proposta pedagògica i metodològica de l’escoltisme i el guiatge. Treballen per a l’educació integral de la persona a partir de l’experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la interculturalitat, la sostenibilitat; treballant per tal de “deixar aquest món una mica millor de com l'hem trobat”.

Promoció i Desenvolupament Social (PDS)
Associació sense ànim de lucre d’àmbit estatal. Constituïda l’any 1995, desenvolupa les seves activitats en els sectors de la promoció de la salut i del benestar social. Gestiona serveis de prevenció de drogodependències i de reinserció social en diferents territoris i elabora materials i programes per intervenir en temàtiques com ara l’abús de drogues, el VIH/sida, els accidents de trànsit o l’educació en valors.

Rauxa:
Associació sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública que treballa en la rehabilitació de persones marginals del carrer amb alcoholisme crònic. L'Associació Rauxa realitza des de 1989 un projecte sociosanitari integral de tractament d'alcohòlics marginals sense llar.

Sol del Solsonès:
Associació de familiars mentals i drogodependents que proporciona suport, informació i assessorament a les famílies i als malalts mentals i drogodependents. Realitzen una tasca de sensibilització pública i reivindicació dels drets de les persones amb malaltia mental i drogodependència.

Projecte Home Catalunya 
Organització no governamental catalana creada el 1995 per al tractament i la prevenció de les drogodependències, l’alcoholisme i les ludopaties. Que defensa la promoció de la dignitat i l’autonomia de les persones.

Sobredrogues 
Servei d’informació i assessorament sobre drogues del Servei de Salut Pública de  l’Ajuntament de Granollers. Pretén ser una servei d’informació, atenció i orientació en totes aquelles qüestions que tenen relació amb el consum de drogues. Volen impulsar activitats i recursos útils que facilitin la reflexió, la informació, orientació i el foment de l’actitud crítica davant de determinats comportaments que poden suposar un risc per a la salut. 

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)
Associació científica fundada a l’any 1983 que agrupa metges i metgesses de família interessats en millorar la seva tasca professional. Està  adherida a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.  La CAMFiC forma part de la federació dins de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC).

Socidrogoalcohol 
Societat científica sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, formada per professionals de diferents titulacions acadèmiques. Fundada el 1969 d'àmbit nacional, amb diverses delegacions autonòmiques. Ofereix programes de formació, prevenció, tractament, reciclatge dels seus socis, disseny de cursos, línies d'investigació a nivell nacional, autonòmic i local, expandint la seva cooperació i col·laboració a nivell internacional.

Sociedad Espanyola de Toxicomanias 
Societat científica en l'àmbit de les addiccions. fundada el 1988. Sorgeix per afavorir el intercanvi científic entre professionals i des de la seva fundació, diferents institucions públiques i privades. 

Som.Nit 
És un projecte d'acció directa d'informació, prevenció i reducció de riscs associats al consum de drogues adreçat a joves. Realitzen intervencions principalment en espais d’oci nocturn on ubiquen stands amb informació.

Spora 
Consultoria social que ofereix serveis d’investigació, intervenció i avaluació per el desenvolupament de projectes, programes i polítiques socials.

Teatracció 
Organització no governamental de caràcter cultural i sense ànim de lucre que està constituïda per professionals vinculats als àmbits del teatre i l’educació.
Teatracció està especialitzada en el teatre d’intervenció social.

Xarxa de Perifèrics 
És una xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues, que es reuneix periòdicament des de l’any 2001, per compartir experiències i esforços, i reflexionar davant aspectes nous de la realitat de les drogues i els patrons de consum.

Ethos. Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències.  L’Associació Êthos va ser fundada al Novembre de 2006, principalment per alguns professionals i un grup important de polidependents rehabilitats, que han aconseguit l’abstinència i la seva consolidació en el temps gràcies a l’adquisició d’una nova naturalesa o manera de ser basada en hàbits saludables i valors ètics(ètica, del grec Êthos).