Si voleu estalviar-vos problemes legals i judicials relacionats amb el consum de drogues, és important conèixer una mica tot el que diuen les lleis sobre aquesta matèria.

 

 

 

 


 

 

Sobre les drogues legals …

L’alcohol i el tabac són les dues drogues més consumides. Com a substàncies legals, la producció, venda i consum no estan prohibides, encara que tenen certes restriccions:

  • Alcohol

No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena als menors de 18 anys.

Els conductors de vehicles en general (ciclistes inclosos) no poden circular amb una taxa d’alcohol superior a 0,5 grams per litre a la sang (0,25 mil·ligrams per litre d’aire expirat). Aquesta taxa es redueix als 0,3 grams per litre a la sang (0,15 mil·ligrams per litre d’aire expirat) en els conductors de determinats vehicles (transport de viatgers de més de nou places, serveis d’urgència, transport especial, transport de mercaderies amb massa màxima autoritzada superior a 3.500 kg i conductors amb permís o llicència de conducció de menys de dos anys d’antiguitat).

És delicte contra la seguretat viària conduir sota l’efecte de l’alcohol, i en tot cas, quan se superi la taxa d’1,2 grams per litre a la sang (0,6 mil·ligrams per litre d’aire expirat).
En cas de delicte hi ha pena de privació del dret a conduir per temps superior a 1 any fins a 4 anys i pena de presó de 3 a 6 mesos ( o multa de 6 a 12 mesos i treballs en benefici de la comunitat)

En cas de conducció temerària (perill per a la vida o l’ integritat de les persones ) el responsable podrà ser castigat amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per un temps superior a un i fins a 6 anys.

 

  • Tabac 

La venda de tabac està prohibida a menors de 18 anys.

No es permet fumar en tots els espais públics tancats i l’ús de cigarretes electròniques en dependències de les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic. Per a més informació,  Aplicació de la nova Llei del tabac  (Llei 28/2005, de 26 de desembre).

La Llei del tabac, permet el seu consum en zones habilitades tals com:

Habitacions d’hotels (30%) que compleixin requisits de l’art. 8.

Estància habilitada de centres i establiments psiquiàtrics de mitjana i llarga estada (disposició addicional 8è),

Club privat de fumadors (disposició addicional 9è).

Sala habilitada dels establiments penitenciaris (disposició addicional 6è).

Zona específica habilitada dels centres residencials  de gent gran o de persones amb discapacitat (disposició addicional 10è).

 

 

Sobre les drogues il·legals…

La justícia espanyola considera substàncies prohibides o controlades les que figuren en unes llistes en convenis internacionals, com la convenció única de 1961 sobre estupefaents, que inclouen la major part de les drogues il·legals: cocaïna, LSD, heroïna, cànnabis, èxtasi, etc.


El Codi penal considera delicte elaborar, produir, cultivar o traficar amb qualsevol de les substàncies incloses en aquestes llistes, així com qualsevol activitat destinada a afavorir-ne el consum.

 
En el cas del tràfic, el Codi penal fa una distinció entre les substàncies que causen danys greus a la salut i altres substàncies que el legislador considera que no són tan perjudicials per a la salut. Consumir o tenir petites quantitats de drogues destinades al consum propi no es delicte. Però, com es determina aquesta quantitat? En cas de judici, els tribunals acostumen a tenir en compte aspectes com la quantitat de la droga i si la persona és consumidora habitual o no, així com l’existència d’antecedents per tràfic de drogues. Sigui com sigui, la llei prohibeix consumir drogues en llocs, vies o establiments públics. Aquesta infracció se sanciona amb multes que oscil·len entre els 601 i els 30.000 euros, segons la gravetat del cas.  


El cultiu de plantes de cànnabis per ús propi es considera infracció greu amb sancions de 601 a 30.000 euros.

Data d'actualització:  31.01.2017