• Imprimeix

Alcohol a la feina

 

Per què no consumir alcohol a la feina?

1.- Pels accidents laborals. Risc per un mateix i a tercers:

 • Conducció d’algun vehicle
 • Maneig d’eines o maquinària
 • Treballs en llocs elevats o amb línies elèctriques d’alta tensió.
 • Funcions de responsabilitat directa sobre la seguretat i salut d’altres persones 

 

2.- Perquè l’alcohol afecta les relacions amb els teus companys, comandaments, família, amics

 
3.- Perquè l’alcohol afecta el teu rendiment

 • Hi ha més baixes
 • Hi ha més absències injustificades
 • Vas a treballar amb els efectes de la “resaca”
 • Baixa el teu nivell de productivitat
 • Retard en arribar a la feina.

Programa “A la feina, Alcohol 0,0”

El programa “A la feina, Alcohol 0,0” posa a disposició dels treballadors i les treballadores diferents eines per tal d’autoavaluar els riscos associats a l’alcohol:

 • Calcula el teu risc i tingues en compte les recomanacions.. Aquesta eina està pensada perquè els treballadors puguin avaluar de forma anònima i confidencial el seu consum d’alcohol, i l’efecte que aquest pot tenir en relació amb la seva feina. En funció de les respostes la persona rep un missatge amb recomanacions personalitzades.
 • Fullet informatiu Alcohol i treball. Proporciona informació sobre el consum d’alcohol a la feina i les seves conseqüències: com saber si el consum que fa la persona pot ser perjudicial, consell de com prevenir els problemes d’alcohol i recomanacions en cas de problemes.