• Imprimeix

Enllaços d’interès

Alcohòlics anònims
Alcohòlics Anònims (AA) és una comunitat de homes i dones que comparteixen la seva experiència, per resoldre el seu problema comú i ajudar a altres a recuperar-se del alcoholisme. L'únic requisit per ser membre de A.A. és el desig de deixar la beguda.

Associació Rauxa
Associació sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública que treballa en la rehabilitació de persones marginals del carrer amb alcoholisme crònic.

Federació Catalana d'Alcohòlics Rehabilitats (FCAR)
Una organització que dóna acollida a tots els malalts alcohòlics que necessiten ajuda, suport sense condicions i solidaritat cap a ells i els seus familiars.

Grupo de ayuda mutua de alcohólicos rehabilitados Gamar
Grup que treballa per al seu benestar i el de la seva comunitat, donant servei a les persones afectades per alcoholisme.

AWARH – Awareness Week on Alcohol related Harm
La Setmana de Conscienciació sobre el Dany relacionat amb l'alcohol (AWARH) es va iniciar el 2013 per un grup d'organitzacions afins amb la finalitat de oferir un enfocament integrat dels danys relacionats amb l’alcohol.  L'objectiu de la setmana és sensibilitzar els responsables polítics dels danys causats per l'alcohol i la necessitat d'un enfocament integrat per fer front en la UE.

Alcohol awareness week
L'equip d'Alcohol Concern és una organització benèfica que treballa a Anglaterra i Gal·les, compromesa  amb el canvi de les converses que la gent té sobre l'alcohol. Ells treballen en diferents projectes, però tots tenen el mateix objectiu, reduir els danys relacionats amb l'alcohol.

EuroCare (Aliança Europea sobre Polítiques d’Alcohol
És una xarxa d'unes 57 organitzacions de salut pública que treballen en la prevenció i reducció dels danys relacionats amb l'alcohol en 25 països a Europa. Eurocare és l'única xarxa europea important que es centra en qüestions de política d'alcohol.

Membre de l'Aliança Global de Polítiques d'Alcohol (GAPA), l'Aliança Europea de Salut Pública (EPHA) i participa tant en Fòrum de Polítiques de Salut de la Comissió Europea i el Fòrum europeu sobre alcohol i salut.