Aprenent a desaprendre. Desmuntem mites sobre drogues

Hi ha molts mites al voltant de les drogues i el seu consum, com per exemple, pensar que l’alcohol ajuda a entrar en calor, que el cànnabis no crea dependència o que fumar un cigarret relaxa.

A continuació trobareu informació que desmunta alguns d’aquests mites.

Que una droga sigui natural NO és pas sinònim que sigui innòcua
El fet que una substància sigui natural no vol dir que no pugui tenir efectes nocius per a l’organisme, no vol dir que sigui innòcua, com és el cas del tabac. Cal tenir present que alguna d’aquestes substàncies naturals pot tenir efectes molt potents, com és el cas de determinats tipus de marihuana i bolets. El consum d’aquestes substàncies provoca alteracions en el funcionament normal del cervell.

NO totes les persones que consumeixen drogues s’hi tornen addictes
No hi ha un únic factor que determini si algú que consumeix drogues s’hi tornarà addicte. El risc de desenvolupar aquesta malaltia està influenciat per una combinació de diferents factors, que inclou la constitució biològica de les persones, l'entorn social i l'edat o etapa de desenvolupament en què es troben. Com més factors de risc es tenen més gran és la probabilitat que el consum de drogues comporti l’addicció. N’hi ha de caràcter social, com ara el fet de viure en un entorn molt desfavorit; de caràcter familiar, com ara la manca de lligams amb la família o el fet que els pares tinguin actituds favorables respecte al consum de drogues; de caràcter escolar, per exemple, experimentar fracàs escolar, i també de caràcter individual o interpersonal, com ara presentar problemes de conducta de manera precoç i persistent.

Tots els joves consumeixen drogues? NO
El consum de drogues s’associa fàcilment amb la població jove, però la majoria dels joves no en consumeixen i els que ho fan en solen consumir als espais d’oci i, generalment, pot tractar-se d’un període d’experimentació.

Els maltractadors són addictes a les drogues com l’alcohol, són aturats, estan estressats, són violents a causa de la seva situació personal? NO
Totes les persones que es troben en una situació d’atur, les que fan un abús del consum de begudes alcohòliques o de drogues o bé les que pateixen estrés no són pas violentes. L’alcohol i les drogues són factors de risc perquè redueixen els llindars d’inhibició, però no causen la violència. Molts maltractadors no abusen de cap substància, ni són persones sense ocupació, sinó que en ells els factors de risc més importants són les creences interiors i els trets de caràcter de maltractador.

El tabac i l’alcohol són drogues
Tot i ser dues substàncies legals, el tabac i l’alcohol també són drogues perquè actuen sobre l’organisme provocant diferents efectes indesitjables i tenen la capacitat de generar tolerància i dependència.

 

 

Beure alcohol només els caps de setmana pot comportar riscos per a la salut
Un consum elevat d’alcohol, tot i que sigui de forma puntual, com ara el cap de setmana, pot ocasionar un important dany per a la pròpia salut, per exemple, un coma etílic, i un augment del risc de patir altres problemes, ja que es pot associar a altres conductes de risc com la conducció sota els efectes de l’alcohol i les pràctiques sexuals sense protecció.

Si s’ha begut massa i es pren un cafè, s’està en bones condicions per conduir? NO
Si s’ha begut massa, no es pot conduir. És al cap d’un temps que el cos elimina l'alcohol consumit. Un cafè pot donar sensació de tensió, però no manté l’alerta per conduir ni restaura els sentits que ja han estat afectats pel consum d'alcohol.

Vomitar accelera l’eliminació d’alcohol a la sang? NO
Un cop l’alcohol ha arribat a la sang, el fetge el va metabolitzant a una velocitat constant, que no varia amb cap dels procediments amb què es provi d’accelerar-ho. Ni vomitar, ni refrescar-se, ni prendre cafè, no serveixen per eliminar l’alcohol més de pressa. Tot i que pot fer que hi hagi la sensació d’estar més despert, no ajuden a eliminar l’alcohol ni a millorar les habilitats psicomotores.

Més informació

El tabac light és tan perjudicial com el tabac normal
Els cigarrets light contenen les mateixes substàncies perilloses que el tabac normal; només s’hi han reduït els nivells de nicotina i de quitrans.
Moltes persones fumadores inhalen més sovint i més intensament per compensar els baixos nivells de nicotina d’aquest tipus de cigarrets. En conseqüència augmenta la ingestió dels altres tòxics que contenen.

Encara que al cotxe es mantingui la finestra oberta, no s’evita que el fum s’hi acumuli
S’ha demostrat que fumar al cotxe amb la finestra oberta no evita que el fum romangui a l’habitacle del vehicle. El cotxe és un lloc d'exposició molt important a les substàncies tòxiques del tabac per les elevades concentracions que se’n poden registrar.

Si es deixa de fumar s’augmenta de pes; el tabac ajuda a no engreixar-se? NO
No totes les persones que deixen de fumar s’engreixen. Deixar de fumar augmenta els nivells d’ansietat per la privació de nicotina i això pot provocar un augment de la ingesta. És per aquest motiu que es recomana que a l’inici del procés es controli la presa d’aliments rics en calories i s’eviti picar entre hores. També es recomana fer esport i, en definitiva, portar una vida saludable.

Els cigarrets electrònics no fan mal
No es coneix la totalitat dels productes que contenen i no hi ha prou dades sobre les seves emissions. En el cas dels que porten nicotina, aquesta és alliberada directament als pulmons. La nicotina és una substància química addictiva i tòxica que en quantitats excessives pot ser letal. La quantitat de nicotina inhalada amb una cigarreta electrònica és variable en funció del contingut real del cartutx, que podria ser diferent de l’anunciat, i també de la manera en què s’utilitza el dispositiu.

Més informació

El cànnabis té efectes terapèutics, per això és sa? NO
El fet que una substància tingui propietats terapèutiques vol dir que millora els símptomes d’alguna malaltia, no pas que consumir-la sigui sa per si sol. S’ha vist que alguns principis actius del cànnabis tenen efectes terapèutics que són indicats per a certes malalties. En aquest casos, s’aconsella que s’administri en forma de preparats (esprai) o en infusió, però no fumat, i que es faci amb la supervisió de professionals. Per això, el cànnabis per a ús terapèutic no té res a veure amb un consum lúdic i recreatiu.

Els porros enganxen? SÍ
El consum de cànnabis genera dependència (addicció), tot i que hi ha moltes persones que fumen porros que no en desenvolupen. Algunes pistes per saber si s’hi està enganxat són: quan se’n fuma sol, per evadir-se dels problemes, al matí, quan s’està neguitós perquè no se’n té. També s’ha de tenir en compte que habitualment el porros es fan amb tabac, substància altament addictiva, i, per tant, a vegades el consum i la seva probabilitat de dependència augmenten.

Fumar porros és més sa que fumar tabac o beure alcohol? NO
És arriscat comparar la perillositat de les drogues sense tenir en compte la persona que les pren, el context de consum, la freqüència i la quantitat. En qualsevol cas, no són sans ni l’alcohol ni el tabac ni els porros. En el cas del cànnabis, a més, cal tenir en compte que:

  • El fum dels porros té components tòxics semblants als del tabac (tret de la nicotina). A més, els porros solen fumar-se barrejats amb tabac i sense filtre, amb la qual cosa el fum inhalat resulta més perjudicial.
  • A diferència de l’alcohol que, si més no, els joves solen consumir només els caps de setmana, sovint es tendeix a fumar porros cada dia, és a dir, a convertir-ho en un hàbit. 

Més informació

La cocaïna NO elimina els efectes de l’alcohol
La cocaïna és una substància estimulant que pot emmascarar l’efecte depressor de l’alcohol, però en cap cas n’elimina o en disminueix els efectes. Per això, malgrat que es té una sensació de domini de la situació, les capacitats segueixen estan alterades i davant un control d’alcoholèmia es continua donant un resultat positiu.

La cocaïna NO millora les relacions socials
L’efecte estimulant d’aquesta droga pot donar una falsa sensació de seguretat en un mateix i certa sensació de sociabilitat. Això és passatger i després es produeix una baixada intensa que causa fatiga, depressió, mal humor i, fins i tot, agressivitat

Més informació

Deixar l’heroïna és possible
Iniciar un tractament de deshabituació per a l’heroïna és un pas important i difícil, però no per això impossible. El consum d’heroïna té associat un factor de marginalitat i de poc suport social i familiar que sovint dificulta la recuperació. Actualment, hi ha tractaments farmacològics efectius que faciliten el procés de deshabituació i això afavoreix la incorporació en programes de reinserció social i laboral.

Més informació

Data d'actualització:  27.08.2016

L’equip del CANAL Drogues es posa al vostre servei per resoldre dubtes sobre drogues. Podeu preguntar tot allò que us amoïni o tingueu curiositat i us respondrem el més aviat possible amb informació contrastada i de qualitat, enviant un correu electrònic a drogues.salut@gencat.cat