Sobre les drogues

Què són, d’on provenen, de quins tipus n’hi ha, com actuen i quins efectes i riscos tenen per a la salut.

Calculadora de consum d'alcohol "Veus el que beus?"

Calculeu, de forma orientativa i anònima, la quantitat d'alcohol que beveu a diari per determinar si el vostre hàbit de consum us pot ocasionar problemes.

Què són?

Informació i conceptes bàsics per conèixer millor aquest tipus de substàncies.

Taula Resum d'efectes i riscos

Vegeu de manera breu els principals efectes i riscos de les diferents drogues.

Les drogues, una a una

Tot el que cal saber sobre els diferents tipus de drogues, els efectes que provoquen i els riscos del consum.