• Imprimeix

A Primera Línia

Estratègia socioeducativa d’intervenció adreçada a joves en situació de vulnerabilitat social i alt risc de conductes problemàtiques associades al consum de drogues, des de la perspectiva de la reducció de riscos i danys.

Objectius

  • Facilitar als joves pautes educatives en relació a les seves vivències al voltant del consum de drogues.
  • Dotar als professionals d’una eina útil d’apropament i assessorament sobre l'abordatge educatiu en el consum de drogues a aquests joves.
  • Promoure el vincle entre el professional i el jove.

Població destinatària

  • Població diana directa: Adolescents i joves de Justícia Juvenil, de la DGAIA i del carrer. A partir de 14 anys (orientatiu).
  • Població diana indirecta: Educadors de carrer, professionals de Justícia Juvenil, DGAIA i professionals que estiguin en contacte directe amb aquest tipus de població.

Materials de suport

A Primera Línia amb Ells: Consta d’un joc de fotografies adreçat als nois que permet treballar amb aquells que tenen poca comprensió lectora i d’una guia per a professionals.

 

A Primera Línia amb Elles. Sandra, les meves coses: Pensat per adreçar-lo específicament a les noies. Consta d’un diari personal on la protagonista explica diferents situacions per qui passa i d’una guia per a professionals.

 

El teu amic inhala. Fullet molt gràfic amb pautes de reducció de danys per a joves que prenen inhalants, pensat especialment per a la població d’origen àrab en situació d’alt risc i adaptat a les seves pràctiques i creences.

 

Tots els materials tenen en compte la perspectiva de gènere i la transculturalitat.

Implementació com a programa

 proces_A_primera_linia

 

L’any 2013 es realitzen dues formacions de 4 h adreçades a 65 professionals de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i Justícia Juvenil amb la finalitat d’implementar el programa en una fase pilot i avaluar-lo.

 

Durant l’any 2014 s’avalua el projecte pilot:

 

L’any 2015 es crea una  xarxa de 180 referents en l’àmbit de la prevenció en drogues a tots els centres del territori català de la DGAIA. Es duen a terme sis formacions de formadors de 25h.

 

L’any 2016 es consolida la xarxa de referents de la DGAIA amb jornades de seguiment a territori amb els referents dels centres i els referents territorials de Barcelona ciutat, Barcelona comarques, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. I, s’elabora una nova proposta educativa adreçada als menors que consumeixen inhalants.

Data d'actualització:  10.02.2017