• Imprimeix

Límit 0: alcohol i conducció

Programa que permet treballar a fons la influència de l’alcohol sobre la conducció i els riscos que es poden derivar d’aquesta pràctica.

a

Descripció

Programa que permet treballar a fons la influència de l’alcohol sobre la conducció i els riscs que es poden derivar d’aquesta pràctica. Es pretén que l’alumne arribi a una postura raonada i crítica davant el problema i que disposi d’elements i estratègies suficients per enfrontar-se a possibles situacions conflictives o, si fa al cas, saber com evitar-les.
Els objectius són prendre consciència de la pròpia vulnerabilitat i dels efectes de l’alcohol sobre el propi organisme; conèixer la incidència de la relació alcohol-conducció en el nostre entorn; identificar els trastorns que el consum d’alcohol produeix sobre la visió i relacionar-los amb la conducció; i identificar les actituds que afavoreixen una conducta de risc.
El material ve il·lustrat per un videojoc interactiu que simula la conducció d’un vehicle en funció de l’índex d’alcoholèmia triat pel jugador. La guia per al professorat proposa, a més, diferents activitats: de manera individual, en grup, dins i fora de l’aula, en forma de debat, reportatges d’actualitat, vídeos, etc., que poden posar-se en marxa amb o sense el joc.

A qui va adreçat?

A professorat i joves de 14 a 18 anys.

On es pot posar en pràctica?

A l’escola, a les autoescoles o en activitats de lleure.

Idiomes

Català.

Data d’inici

1996.

Per a més informació

Subdirecció General de Drogodependències
Agència de Salut Pública de Catalunya

Departament de Salut
Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Tel: 93 551 36 08

Adreça electrònica: drogues.salut@gencat.cat

Data d'actualització:  25.10.2016