• Imprimeix

Resum de la I Jornada “Adolescència, Drogues i Gènere” , 5 de maig al Palau Macaya de Barcelona.

La Jornada “Adolescència, Drogues i Gènere”, celebrada el passat 5 de maig, va començar amb la intervenció de Joan Colom, Sub-director general de Drogodependències, que va emmarcar l’acte i va donar peu al debat sobre les circumstàncies que envolten el consum de drogues entre els adolescents, les motivacions, creences i actituds, i les especificitats d’aquests consums en raó del gènere.

Isa Duque, la Psico Woman, youtuber feminista, psicòloga i sexòloga, va fer una amena i divertida presentació del seu blog, i va parlar sobre la seva experiència amb el treball preventiu a través de les

pròpies eines dels adolescents. (Vegeu el vídeo creat per la Psico Woman per a la Jornada.)

 

Maria Estrada, coordinadora de l’equip de prevenció de la Sub-direcció General de Drogodependències, es va encarregar de presentar i moderar la taula rodona “L’adolescència i el gènere en els consums de drogues”, formada per clarificar i aprofundir en conceptes clau per entendre què vol dir tenir una mirada amb perspectiva de gènere, especialment amb els adolescents.

En aquest marc, Marina Subirats, catedràtica emèrita de sociologia de la UAB, Associació CoeducAcció va parlar sobre com es pot coconstruir la identitat en funció del sexe amb el qual hem nascut, a través de la influència de la família, l’escola i els mitjans de comunicació.

Mireia Ambrós, psicopedagoga i educadora social, i col·laboradora de la Sub-direcció General de Drogodependències, i Sonia Corral, antropòloga d’EdPAC, van parlar sobre com influeixen els mandats de gènere en els patrons de consum d’adolescents, a partir dels resultats de l’estudi pilot dut a terme amb joves de 15 a 17 anys.

I finalment, Gemma Altell, psicòloga i directora tècnica de la Fundació SURT, va centrant-se en la perspectiva i els mandats de gènere en el camp de la prevenció i els elements clau de treball amb les noies i els nois.

 

Presentacions i gravacions de la Jornada

 

Durant la Jornada “Adolescència, Drogues i Gènere” es van dur a terme quatre tallers simultanis on hi van participar tots els assistents. A continuació, us presentem un resum de les principals idees clau de cadascun dels tallers.

 

Taller A. Factors de risc i pràctiques coeducatives en l’adolescència, a càrrec de Núria Solsona Pairó de l’Associació CoeducAcció

La coeducació, principalment des de l’escola, però també des de la família implica promoure una educació que potenciï la igualtat efectiva d'oportunitats i l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de manera explícita de continguts d’aprenentatge amb perspectiva de gènere. La coeducació ha de ser el nucli central de l’educació que, juntament amb el treball de cura, són la base per prevenir la violència masclista.

 

 

Taller B. Desintoxicació de la cultura patriarcal i addicció a la perspectiva de gènere, a càrrec de Clara Martínez Hernández i Maria Viñolo Berenguel de l’Associació Interferències

Hi ha una relació entre els rols de gènere hegemònics i el consum de drogues. El patriarcat intoxica de forma crònica tota la població. Per aplicar la perspectiva de gènere a la pràctica professional de la prevenció, és necessari incorporar un cos teòric sobre un sistema d’organització social que genera identitat i subjectivitat, i que se sustenta en la menysvaloració del gènere femení i de les identitats que no encaixen en la norma cis (alineació de la identitat de gènere amb el gènere assignat) i heterosexual. La prevenció del consum de drogues “desintoxicada” de la reproducció de l'ordre cisheteropatriarcal implica una promoció de la salut basada en la promoció del feminisme, la desconstrucció de la masculinitat i de la visibilització de les persones LGTBIQ.

 

 

Taller C. “Adolescents i drogues: on queda el gènere?”, a càrrec de Júlia València Domènech i Mireia Espejo Figuerola d’EdPAC

La perspectiva de gènere és una pràctica transformadora i, per tant, és una mirada necessària per avançar i canviar les polítiques educatives sobre drogues. En la pràctica professional de la prevenció, s’aplica conscientment o inconscientment la perspectiva de gènere. Els espais de treball, la condició des d’on es treballa (la masculinitat i la feminitat dels professionals) i els instruments de treball preventius, tenen missatges o una expressió de gènere. Convé saber-los llegir i tenir una mirada crítica de gènere, i també cal revisar els mites o les idees heretades amb les quals se sol funcionar.

 

 

Taller D. “Si m’estima, em donarà el seu password. Prevenció de les violència 2.0”, a càrrec de Miriam Aleman Calatayud de l’Associació  Candela

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han suposat un gran canvi en la nostra manera de relacionar-nos, i han aportat coses molt positives però també d’altres de negatives: entre d’altres, han generat noves formes de control i violència en les relacions. S’ha de reflexionar sobre aquest fenomen, especialment sobre com es pot acompanyar a la gent jove perquè prengui consciència dels riscos de les TIC, però també de les potencialitats i els bons usos, a fi de continuar construint un camí cap a les relacions lliures de violència de gènere.

 

Aquesta Jornada no s’ha concebut com una acció aïllada, sinó que forma part de les actuacions emmarcades en el Pla transversal de gènere i drogues de la Sub-direcció General de Drogodependències. Per tant, la Jornada ha estat l’inici d’una sèrie d’activitats que donaran continuïtat a l’objectiu central: crear espais de reflexió i de formació que ajudin a incorporar la perspectiva de gènere en els programes preventius.

Data d'actualització:  27.05.2017