• Imprimeix

Dia Internacional de les dones 2018

Amb motiu de la commemoració el dia 8 de març del Dia Internacional de les dones, la Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es vol afegir a la campanya Veus que no veus impulsada per l’Institut Català de les Dones (ICD).

07/03/2018 17:03
1

Les desigualtats entre homes i dones són encara vigents en la nostra societat, i cal seguir treballant per fer visibles les veus d’elles a tots els àmbits, tant en l’esfera pública com en la privada. Això és precisament el que promou la campanya que impulsa l’ICD per commemorar el Dia 8 de març d’aquest any amb el lema “ Per la visibilitat de les dones”. 

El silenci de les veus de les dones és encara més evident quan qui parla és una dona consumidora d’alcohol o altres drogues, atès que sovint la mirada social està carregada de prejudicis i acaba sent doblement estigmatitzada, pel fet de consumir i de no ajustar-se al rol que s’espera d’ella. 

Un dels compromisos de la Sub-direcció General de Drogodependències és treballar per trencar amb l’estigma relacionat amb les persones que consumeixen alcohol o altres drogues, especialment envers les dones. 

Costa que les addiccions siguin reconegudes com el problema de salut que són, i sovint les persones han d’afrontar-se a mirades hostils i a actituds de menyspreu que dificulten el seu accés i adhesió al tractament. Això s’agreuja considerablement quan les dones, a més de presentar problemes amb l’alcohol i altres drogues, estan embarassades o ja són mares i/o es troben en una situació de violència de gènere.

Donar veu a les dones consumidores, ajuda a disminuir l'estigma que pateixen i permet conèixer millor les seves necessitats per tenir-les en compte a l'hora de dissenyar intervencions més eficaces.

 

Veus que no veus les dones consumidores?

Mirem-les, escoltem-les i ajudem-les!

 

“El silenci no ens protegeix”

Audre Lorde

 

 

 Més informació

Institut Català de les Dones (ICD)

Manifest institucional

Perspectiva de gènere - Canal Drogues

Vídeo Estigma