• Imprimeix

Hospitals sense alcohol

La Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el CatSalut han promogut, en el marc del Programa per a l'abordatge del consum d’alcohol als Hospitals i el programa A la feina, Alcohol i Drogues 0,0, la instrucció 05/2018 per recomanar a tots els centres hospitalaris no vendre begudes amb contingut alcohòlic.

02/12/2018 10:12
1

Aquesta instrucció ve a esmenar, mentre no disposem de nova legislació, una mancança important derivada del fet que la LLEI 20/1985 vigent, només limiti la venda i consumició de begudes alcohòliques de més de 20 graus en els centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària, permetent-se fins ara la venda i consum de cervesa i vi per part del públic i també, i sense que ningú hi pugui fer res en contra, per part de les persones ingressades i els i les professionals del centre sanitari.

El consum d’alcohol està relacionat parcialment o completa amb més de 200 problemes de salut, com ara lesions, afeccions gastrointestinals, càncers, trastorns reproductius, absentisme laboral, baixa productivitat, etc. El seu consum per part de les persones ingressades, a més, té un impacte negatiu en l’evolució de gairebé totes les malalties, en els costos del seu tractament i en augmentar la taxa de reingressos. Així mateix, el consum per part dels professionals no només pot tenir un impacte negatiu en la seva salut sinó també en el seu rendiment, la qualitat de les seves actuacions i el clima laboral. 

La limitació de la disponibilitat de l’alcohol a grups especialment vulnerables com són les persones malaltes i la promoció d’espais de treball lliures d’alcohol són mesures clau dins de les polítiques de reducció de l’impacte negatiu de l’alcohol. 

En les pròximes setmanes, està previst fer difusió del seu contingut i de les implicacions que se’n deriven a tots els centres hospitalaris i també fer seguiment del nombre d’hospitals que s’hi adhereixin de forma voluntària. S’està estudiant com fer-la extensiva a altres serveis de salut i sociosanitaris més enllà dels hospitals. 

Treballem per fer que els serveis de salut, siguin també serveis promotors de salut per a les persones que atenen i per als seus equips professionals.

 

Més informació:

Instrucció 05/2018

Alcohol i hospitals

A la feina, alcohol i drogues 0,0