• Imprimeix

ASPCAT presenta la Guia "A la feina, alcohol i drogues 0,0"

La Guia, per la implementació de programes de prevenció del consum d’alcohol i altres drogues en l’àmbit laboral, neix de la col·laboració entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les organitzacions sindicals i empresarials. Està basada en les bones pràctiques d’empreses catalanes i europees recollides en el projecte europeu (EWA, European Workplace and Alcohol).

22/10/2018 14:10
1

Coincidint amb la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el treball la Sub-direcció General de Drogodependències (SGD) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha presentat la “Guia per a la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues i dels problemes relacionats en l’àmbit laboral” en el marc d’una jornada celebrada avui, 22 d’octubre. En el transcurs de la jornada s’ha debatut amb els diferents actors clau els reptes per dur a terme programes preventius en aquest àmbit.

El consum d’alcohol i altres drogues és habitual en població general i  treballadora (EDADES, 2015) i hi ha evidència que aquest consum té un elevat impacte en la mortalitat, morbiditat, productivitat, accidentabilitat, presentisme i clima laboral, constituent un important problema de salut pública i de salut laboral.

Està demostrat que posar en marxa programes de prevenció del consum d’alcohol i altres drogues resulta beneficiós tant pels treballadors i treballadores com per a l’empresa, atès que milloren l’estat de salut de les persones que treballen, les relacions interpersonals i, a més, redueixen l’absentisme no justificat, el presentisme, els accidents i incidents relacionats.

A més a més, aquests programes contribueixen a la rehabilitació i re-incorporació a la feina de les persones amb trastorns relacionats amb l’alcohol i altres drogues.

L’objectiu de la Guia és facilitar la implementació d’accions preventives en l’àmbit laboral sent l’eina central del Programa “A la feina, Alcohol i Drogues 0,0” impulsat per la Sub-direcció General de Drogodependències. Parteix del principi que els problemes d’alcohol i altres drogues en l’àmbit laboral s’han d’abordar com un problema de salut i s’ha de garantir que les persones afectades rebin l’ajuda que necessitin i no siguin discriminades.

seg

 

En la Guia es recull el coneixement recopilat en la implementació de diferents experiències pilot dutes a terme per empreses catalanes i europees en el marc del projecte Europeu European Workplace and Alcohol (EWA).

Per a la seva elaboració, s’ha comptat, a més a més, amb la contribució i el recolzament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de les organitzacions sindicals i empresarials, així com de les Unitats de Salut laboral i de diferents professionals sanitaris dels serveis de prevenció amb expertesa en aquest tema.

La guia s’estructura en tres fases: (1) Definició i preparació (2) Desenvolupament i implementació i (3) Seguiment i avaluació. Proposa tres nivells d’implementació (bàsic, intermedi i integral) per tal que totes les empreses, sigui quina sigui la seva grandària i dels recursos que disposin, puguin fer avenços en la prevenció dels problemes associats al consum d’alcohol i altres drogues. A més de la Guia, el programa “A la feina, Alcohol i Drogues 0,0” ofereix altres eines de suport per a la implementació, com un decàleg de les accions més importants a dur a terme, les claus de l’èxit i exemples de bones pràctiques.

Accés a la Guia

portada

 

La benvinguda a la Jornada ha estat a càrrec de Joan Guix, secretari de Salut Pública i de Joan Colom, sub-director general de Drogodependències. Han participat, per una banda, professionals sanitaris del servei de prevenció d’empreses que han implementat el programa amb èxit (Port de Barcelona, TMB i FCC) i, per l’altra, responsables de Salut Pública del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, institucions de seguretat i salut en el treball, i representants d’organitzacions sindicals i empresarials que han debatut sobre l’encaix d’aquests programes en les polítiques de salut pública, salut laboral i treball.

Finalment, la clausura de l’acte ha estat a càrrec d’Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Accés al Programa.

 

A la jornada han assistit al voltant de 100 empresaris, professionals de la salut de l’àmbit laboral i especialitzada, i representants de les organitzacions sindicals i empresarials.

El Programa “A la feina, Alcohol i Drogues 0.0” és una de les accions clau del Pla d’Actuació en Prevenció de Drogues de Catalunya 2012-16 (prorrogat fins 2018) i del Pla Interdepartamental i intersectorial de Salut Pública (2017-2020) (PINSAP). També, forma part de la Caixa d’eines per a la petita i mitjana empresa que l’Agència de Salut Pública de Catalunya va elaborar en col·laboració amb PIMEC.

Més informació:

Contacte del programa: alafeina00@gencat.cat