• Imprimeix

Trastorns de l’Espectre de l’Alcoholisme Fetal

Dia 9 de setembre, es commemora el Dia Internacional per a la Prevenció dels Trastorns de l’Espectre de l’Alcoholisme Fetal

07/09/2017 14:09
2

Catalunya s’alinea amb les estratègies de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que promou no consumir alcohol durant l’embaràs per tal de protegir el fetus dels riscos associats i prevenir els trastorns de l’espectre de l’alcoholisme fetal (TEAF).

 

El consum de risc o perjudicial d’alcohol ocasiona nombrosos problemes de salut i socials, tant a la persona que beu com a les del seu entorn. En el cas de les dones embarassades, aquestes exposen el seu fill/a a néixer amb problemes de diferent severitat com ara els trastorns de l’espectre de l’alcoholisme fetal (TEAF) que cursen amb disfuncions cognitives (alteracions de la capacitat intel·lectual, les funcions executives, l’aprenentatge i la memòria) i disfuncions conductuals (manca de control dels impulsos i de la regulació emocional).

 

S’estima que aquests trastorns afecten entre 0,5 i 3 naixements de cada 1.000 a la majoria de països, però aquesta prevalença pot incrementar-se en els subgrups poblacionals amb un elevat índex de consum d’alcohol.  

 

Tots aquests problemes són 100% prevenibles no bevent gens d’alcohol des del moment de planificar l’embaràs, o deixar-ho de fer tant punt es confirmi .

 

Aconseguir-ho comporta responsabilitzar, que no culpabilitzar ni estigmatitzar, a les dones gestants i també a les seves parelles en la importància de no beure. Aquest és  un punt clau de model de parentalitat positiva. Cal completar-ho,  promovent un canvi cultural on tota la societat adopti postures més fermes en vers els riscos associats al consum d’alcohol.

 

Hi ha accions importants que cal adoptar:

  • Etiquetar les begudes alcohòliques amb missatges d’advertència sobre els riscos durant l’embaràs.
  • Complir les lleis sobre venta i consum per part dels venedors/es.
  • Dispensar alcohol de forma responsable, no servint alcohol a persones intoxicades o col·lectius vulnerables (menors, gestants, etc.).
  • Promoure campanyes de sensibilització i programes preventius efectius.

La millor recomanació, tant en la planificació com durant l’embaràs, és no beure.

L’alcohol en cap presentació, ni tan sols en les formes “sense alcohol” o “0,0”, és recomanable com aliment o producte saludable.

En tots els informes científic-tècnics s’han de declarar els conflictes d’interessos en relació a la indústria de l’alcohol, per tal d’evitar generar confusió en la població. 

 

Tot i que la majoria de les dones deixen de beure quan s’assabenten que estan embarassades, s’estima que al voltant d’un 40% n’ha consumit durant el primer trimestre i un 17% segueix bevent en el darrer. És molt important que els i les professionals de salut que intervenen amb dones en edat fèrtil o en període de gestació les informin degudament (a elles i les seves parelles) sobre els riscos, facin detecció precoç sistemàtica dels grups de risc i les acompanyin en el procés d’abandonar el consum.

 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya a través de la Sub-direcció General de Drogodependències i el Programa de Salut Maternoinfantil  prioritza la prevenció dels problemes relacionats amb el consum d’alcohol durant l’embaràs, com ara el TEAF. Juntament amb l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) ha impulsat un grup de treball amb la participació de les unitats especialitzades de l’Hospital Clínic, l’Hospital de Sant Joan de Déu i l’Hospital de la Vall d’Hebron per tal de conèixer millor l’abast i l’impacte del TEAF en el nostre context, i específicament entre els nens adoptats de l’Europa de l’Est, i per identificar i donar resposta a les necessitats en l’àmbit social i de salut de les persones afectades.

 

D’altra banda, el programa “Embaràs sense alcohol i sense drogues” en el marc del Protocol de seguiment de l’Embaràs de Catalunya té com a objectius prevenir els embarassos exposats a l’alcohol, a través de sensibilitzar la població general, les dones embarassades i els i les professionals que les atenen sobre els riscos associats al consum d’alcohol durant la gestació, i formar i dotar d'eines els equips de professionals.

 

Des de la Sub-direcció General de Drogodependències es col·labora amb les entitats AFASAF i SAFGROUP que treballen per donar a conèixer el TEAF i la importància de la seva prevenció, i per assessorar i ajudar a les famílies i persones afectades en relació al tractament mèdic i psicològic i l’abordatge dels problemes legals i socials que se’n deriven. Com altres anys, aquestes associacions organitzen diferents actes de commemoració i sensibilització.

 

 

 

Més informació:

Canal Salut. Trastorns de l’Espectre de l’Alcoholisme Fetal

Programa Embaràs sense alcohol ni drogues  

Institut Català de  l’Acolliment i l’Adopció

Hospital Clínic

Hospital de Sant Joan de Déu

Hospital de la Vall d’Hebron

 

Associacions:

Associació de famílies afectades de SAF

Associació de famílies de nens i nenes amb TEAF

European FASD Alliance