• Imprimeix

Prevenció del consum, intervenció educativa i treball en xarxa als centres de secundària

El Departament d’Ensenyament i el de Salut, a través de la Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, van presentar el passat 16 de juny el PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ SOBRE DROGUES ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA, en el marc de la Jornada de Prevenció sobre Drogues als Centres de Secundària.

28/06/2017 14:06
2

L’objectiu de la Jornada, a la qual van assistir al voltant de 200 persones, era crear un espai de reflexió i trobada entre els/les professionals que treballen des de la Comunitat Educativa i els de l’àmbit de la prevenció i els ens locals, com a sinònim de la importància del treball transversal i en xarxa, i presentar el Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària, una eina pràctica per prevenir el consum per part dels nois i les noies i intervenir-hi educativament, més enllà de la sanció.

La jornada va ser inaugurada per el conseller de Salut, Antoni Comín, i la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz. El conseller Comín va destacar que la prevenció de les problemàtiques relacionades amb els consums d’alcohol i altres drogues són una prioritat per a l’Agència de Salut Pública i, en relació al protocol, que els joves necessiten més diàleg i reflexió i menys sancions, i la Meritxell Ruiz va ressaltar que aquest protocol no s’ha elaborat perquè els joves consumeixin més sinó per tenir una eina que permetrà donar una resposta coordinada i qualificada davant les situacions relacionades amb les drogues als centres de secundària.

El protocol és una eina que pretén establir un marc comú d’actuació per a tots els centres per tal de poder donar una resposta eficaç i planificada, i determinar les actuacions preventives, de detecció i els circuits d’intervenció en casos de consum, tinença o venda de drogues als centres.

S’adreça al professorat que treballa amb joves d'entre 12 i 21 anys que estan escolaritzats en centres educatius d’ESO, Batxillerat, programes de formació i inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà i recursos especials com les unitats d’escolarització compartida (UEC).

El document fomenta la implementació de mesures preventives que inclouen pautes d’actuació pel professorat i programes, materials i webs per a treballar a l’aula i per a famílies. També facilita la detecció de comportaments de risc i estableix uns circuits d’intervenció coordinats entre els diferents membres de la comunitat escolar i agents implicats en el protocol com són els cossos de seguretat; els centres de salut mental infantil i juvenil; els centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS); els serveis socials i joventut, entre d’altres.

A més, aquest protocol vol anar més enllà de la sanció i convertir el conflicte en una oportunitat educativa, tant per a l’alumnat com per a les famílies.

Una part molt interessant de la jornada va ser la Taula d’experiències en centres educatius, que va donar l’oportunitat de conèixer el que s’estan desenvolupant en el territori i que han estat importants referents a l’hora d’elaborar el protocol. Els ponents, representants de l’Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica de l'Alt Maresme, de l’Escola Cintra de Barcelona, dels Ajuntaments de Mataró i Lleida i de l’Associació Connecta i Actua, van presentar 5 experiències com a mostra del treball amb joves des de diferents vessants: la important tasca i el treball coordinat amb els Centres per part dels EAP; l’enfocament i l’abordatge de les drogues amb adolescents en situació d’alt risc d’exclusió social en el marc del centre educatiu; el treball en xarxa entre els agents del territori i el món local per garantir la implementació eficaç de programes; l’enfocament de l’abordatge preventiu amb adolescents i joves per tal d’aconseguir oportunitats educatives eficaces; el treball amb les famílies a través de tallers d’habilitats parentals positives i espais de reflexió compartida sobre l’adolescència i sobre com abordar el tema de les drogues amb els seus fills i filles.

Podeu trobar les presentacions (en PDF) de les intervencions realitzades en aquesta taula d’experiències clicant aquí.

La Jornada va finalitzar amb una aplaudida intervenció de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, que amb la seva conferència “Addictes a la poesia!” va fer un recorregut poètic per diferents conceptes com joves i Internet/xarxes socials, joves i nit/diversió, comunicació/incomunicació, joves i lectura, joves i poesia... acabant transmetent, quasi de forma vivencial, el concepte de “la poesia com a patrimoni moral de la societat”.   

Més informació: