• Imprimeix

BeTrAD: Atenció a les persones usuàries de drogues que envelleixen

La Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i la Fundació Salut i Comunitat participen en el projecte europeu Erasmus+ “Better Treatment for Ageing Drug Users” BeTrAD (“Millor tractament per a persones usuàries de drogues que envelleixen”).

23/01/2018 14:01
1

L’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA), a través de l’estudi TREATMENT AND CARE FOR OLDER DRUG USERS, publicat el 2010, fa palesa la necessitat de desenvolupar serveis i programes específics per a persones consumidores de drogues d’edat avançada, que en aquest col·lectiu es consideren les persones de 40 anys o més. Segons l’estudi, gairebé el 20% de les persones que inicien tractament a Europa (en alguns països el 30%) superen els 40 anys. L’edat de les persones en tractament amb substitutius confirma aquesta tendència, i fins i tot en alguns països es constata que més del 50% d’aquests casos tenen 40 anys o més. 

Un patró de consum de llarga evolució, un historial de mala salut, el deteriorament del sistema immunitari relacionat amb l’edat, així com malalties infeccioses derivades del consum són algunes de les característiques que presenten les persones usuàries de drogues d’edat avançada.

El projecte BeTrAD té com a objectiu principal l’anàlisi de les necessitats dels usuaris de drogues que mantenen el seu consum en edat avançada i que s’han fet grans des d’una perspectiva social i sanitària. Com a resultat final del projecte es pretén proporcionar als professionals les eines, recursos i coneixements necessaris per facilitar i millorar l’atenció a aquest col·lectiu.

El projecte treballa en 5 línies d’actuació:

  • Avaluacióde les polítiques existents i dels serveis que s’adrecen a les persones grans que consumeixen drogues a Europa.
  • Recopilació de bones pràctiques i elaboració d’una guia de serveis específics d’atenció a les persones drogodependents grans
  • Disseny d’un currículum formatiu que serveixi de model per desplegar formacions d’àmbit nacional. Per avaluar-ne l’eficàcia, es posarà en pràctica en el marc d’una Escola d’Estiu que tindrà lloc a Frankfurt el juny del 2018.
  • Elaboració d’una pàgina web (ja disponible) on estiguin disponibles els resultats obtinguts: betrad.eu

 

Estat actual

Fins avui s’ha dut a terme el recull i selecció de bones practiques. Per al procés d’identificació es va elaborar un qüestionari que es va difondre entre diferents entitats i organitzacions d’atenció a les drogodependències i també a serveis d’atenció a gent gran. Com a resultat, s’han recopilat 113 respostes provinents de centres de 27 països europeus, de les quals se n’han seleccionat 20 com a exemples de bones practiques, atenent als criteris següents: a) l’oferta de serveis més completa, b) el compromís amb la formació/educació, c) el treball en circumstàncies especials, d) els mètodes més complets i més ben elaborats i e) l’oferta de serveis específics per al grup objectiu. Els exemples seleccionats formaran la guia de bones pràctiques.  

Els resultats de la recerca indiquen que són escassos els programes d’atenció específics per a persones d’edat avançada i que seves necessitats són abordades des de serveis generals d’atenció a les drogodependències. És molt poc habitual la formació de professionals en aquest àmbit. Tot i així, alguns organismes han elaborat plans concrets que se centren en serveis específics per a les necessitats actuals i futures d’aquest col·lectiu.

A l’apartat de Projectes Internacionals del Canal Drogues estan disponibles el díptic informatiu del BeTRad i els butlletins d’actualitat que es publiquen periòdicament.

 

Pàgina web del projecte

Pàgina del projecte al Canal Drogues

Estudi de l’EMCDDA: “Treatment and care for older drug users”