• Imprimeix

Conferència EuroNet. L’envelliment de les persones consumidores de drogues, a debat.

La xarxa europea EuroNet, durant la conferència celebrada a la ciutat d’Oslo el passat 28 de novembre, va posar a debat la problemàtica de l’envelliment dels consumidors d’alcohol i drogues, per compartir enfocaments pràctics a nivell europeu en prevenció i assistència.

04/12/2017 20:12
a

EuroNet és una xarxa europea de prevenció de l'addicció que, treballant en projectes específics, pretén desenvolupar una cooperació europea en la prevenció de l'addicció. En el marc de la xarxa, s'intercanvien coneixements i experiències entre institucions i organitzacions locals, nacionals i regionals dins del context europeu.

Aquesta xarxa europea està formada per entitats i institucions de disset països de la Unió Europea, entre les quals hi figura la Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Un els temes centrals de discussió de la Conferència celebrada a Oslo, el passat 28 de novembre, va ser la problemàtica del consum de drogues en la gent gran. Es tracta d’un fenomen generalitzat a Europa i és necessari que els diferents països desenvolupin plans d'atenció específica per als usuaris d’edat avançada d'alcohol i drogues, des d’una perspectiva integral.

A Europa, en paral·lel a l’envelliment de la població, també hi ha hagut un augment important, en les últimes dècades, de les persones amb dependència

Les persones grans que consumeixen drogues són més propenses a patir conseqüències negatives tan per a la seva salut. L’envelliment comporta un increment de la sensibilitat a  l‘alcohol i una disminució de la seva tolerància, per tant, una quantitat més petita d’alcohol pot tenir un major efecte.

A part, les malalties associades a l’edat sovint comporten haver de prendre medicació, i la interacció amb alcohol pot reduir la seva efectivitat o augmentar-ne els efectes tòxics. S’incrementa també del risc de patir caigudes i accidents de trànsit, i la disminució de la memòria a curt termini. Per tant, l'alcohol i les drogues en la vellesa comporten una vulnerabilitat orgànica, però també una vulnerabilitat social, associada a la pèrdua d'enllaços efectius i suports socials.

Actualment, la Sub-direcció General de Drogodependències participa en un projecte internacional centrat en aquest tema, BeTrAD (“Better Treatment for Aging Drug Users”) que pretén dotar els professionals que treballen amb usuaris de drogues d’edat avançada de les habilitats i els recursos necessaris per oferir a aquest col·lectiu una atenció sociosanitària especialitzada. També va participar en el projecte VINTAGE (Good Health Into Older Age), l’objectiu del qual era contribuir en la sensibilització sobre la importància del consum de risc en la gent gran.

Més informació sobre EuroNet