• Imprimeix

Publicació de l’informe anual del Sistema d’Informació de Drogodependències 2016

Durant l’any 2016, 14.093 persones van iniciar tractament als centres ambulatoris de tractament de Catalunya.

05/12/2017 14:12
1

La Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha publicat l’Informe anual del Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SID) de l’any 2016.

Aquest sistema permet monitoritzar l’activitat de diferents serveis especialitzats d’atenció a les drogodependències, amb la  finalitat de proporcionar dades per a la vigilància epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues.

D’acord amb les dades d’aquest últim l’informe, els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) van notificar l’any 2016 un total de 14.093 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i 5.456 persones van ser ateses a centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues. Aquest nombre de tractaments notificats suposa una estabilització respecte als casos declarats en anys anteriors.

L’alcohol és manté com la droga principal i ocasiona al voltant del 45,26% dels inicis de tractament, seguit de la cocaïna (20,31%), els derivats del cànnabis (13,21%), l’heroïna (11,08%), el tabac (4,28%) i altres drogues (5,88%).

Podeu descarregar l'Informe SID 2016 en format pdf

Més informació:Podeu visitar l’apartat Epidemiologia on trobareu informes SID d’anys anteriors o els informes de les Enquestes ESTUDES (estudiants de secundària de 14 a 18 anys) i EDADES (persones de 15 a 64 anys).

Nota de premsa del Departament de Salut.