• Imprimeix

Professionals

Epidemiologia

Observació de l'evolució de les drogodependències a Catalunya

Prevenció

Actuacions estratègiques, programes, recursos i activitats.

Reducció de danys

Conjunt de polítiques i programes que tenen com a objectiu disminuir les conseqüències negatives del consum de drogues.

Tractament

El tractament de persones amb trastorns per ús de substàncies a Catalunya.

Perspectiva de gènere

Relació dels programes i actuacions que permeten apropar-nos a la complexitat del gènere des d'una perspectiva transversal.

Transculturalitat

Materials traduïts, activitats formatives, articles i altres actuacions orientades als professionals que treballen amb persones d'orígens etno-culturals diversos.

Projectes internacionals

La Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut promou i col·labora en diferents projectes internacionals, els instruments principals dels quals són la investigació i la formació, en un context global, amb l'objectiu de cercar el coneixement internacional, la col·laboració, la investigació comparada, la mobilitat i la cooperació.

Tràmits

Descripció i requisits dels tràmits administratius en drogues: autoritzacions de centres, autoritzacions de programes de manteniment amb agonistes opiacis, ordre de subvencions.

Recursos

Accés a les Memòries, Material divulgatiu, Enllaços d'interès, Recursos audiovisuals, Butlletins.

Legislació

Recull de normativa actualitzada en l?àmbit de les drogodependències publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.