Les enquestes poblacionals que es porten a terme a Catalunya per investigar el consum de drogues són instruments valuosos per a la vigilància epidemiològica dels trastorns per consum de substàncies i dels seus problemes associats.

Enquesta estatal sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris (ESTUDES). Facilita l'estudi del consum de drogues en una mostra representativa dels escolars catalans de 14 a 18 anys.


 

 

 

ESTUDES 2016

ESTUDES 2014

ESTUDES 2012

ESTUDES 2010

ESTUDES 2008

ESTUDES 2006

ESTUDES 2004

Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES). S'adreça a persones de 15 a 64 anys entrevistades al seu domicili.

 

EDADES 2015

EDADES 2013 

EDADES 2011 

EDADES 2009

EDADES 2007