El sistema d'informació sobre drogodependències (SID) permet monitoritzar l’activitat de diferents serveis especialitzats d’atenció a les drogodependències, amb la  finalitat de proporcionar dades per a la vigilància epidemiològica dels problemes associats al consum problemàtic de drogues i per a la planificació il’avaluació de serveis sanitaris.  Complementen d'aquesta manera altres fonts d'informació epidemiològica com les enquestes poblacionals i els estudis qualitatius.

Manual de notificació del Sistema d'Informació sobre Drogodependències.

Guia per als centres i els col·lectius de professionals que declaren activitats al Sistema d'Informació sobre Drogodependències. Inclou informació detallada sobre les diferents activitats assistencials que són objecte de notificació i les definicions de les variables que s'hi recullen.

DESCARREGA'L