El Sistema de Suport de Qualitat en Prevenció (SSQP) [actualment, en elaboració] és un recurs de la Subdirecció General de Drogodependències que estableix uns estàndards per assegurar la qualitat dels programes i els materials de prevenció del consum de drogues, i ofereix una eina de consulta de tots els programes de prevenció existents a Catalunya.

El sistema permet la consulta en línia de:

 • Les bases teòriques i l’evidència d’efectivitat que sustenten els programes i les actuacions de prevenció.
 • Les orientacions pràctiques necessàries per promoure la qualitat i la coherència interna dels processos d’aplicació i avaluació de programes i actuacions en aquest àmbit.

La disponibilitat d’uns estàndards de qualitat en prevenció és una ajuda tant per als responsables de la presa de decisions en prevenció com per als professionals que treballen en la selecció, la promoció i el desenvolupament de bones pràctiques en els diferents àmbits de la prevenció (comunitari, educatiu, familiar, laboral, de l’oci, dels mitjans de comunicació i dels serveis de salut), així com en els diferents nivells preventius que es poden desenvolupar en cadascun d’aquests àmbits (universal, selectiu i indicat).

Objectius

Els objectius, en les fases de disseny, posada en marxa, aplicació pràctica, gestió i avaluació, són:

 • Orientar.
 • Acompanyar.
 • Facilitar la tasca dels professionals.
 • Simplificar.
 • Ajudar a millorar la qualitat dels programes i els materials de prevenció.

A qui va adreçat?

L'SSQP respon a les necessitats específiques dels diversos col·lectius que intervenen en la presa de decisions, el disseny i l'aplicació d'actuacions i programes de prevenció, en especial:

 • Professionals especialitzats en prevenció del consum de drogues.
 • Altres professionals que desenvolupen, o volen iniciar, tasques de mediació des dels serveis socials; serveis educatius (de nivell primari, secundari, de formació professional i de formació universitària), i els serveis de salut.
 • Professionals d’altres àmbits que desenvolupen la seva feina en contextos d’oci i restauració; la seguretat viària, inclosa la formació en l’àmbit de la conducció de vehicles; la venda de drogues legals; el sistema judicial; la seguretat ciutadana i altres.
 • Persones que de forma voluntària desenvolupen, o volen iniciar, tasques de mediació des d’àmbits molt diversos: familiar, laboral, del lleure i altres.
Data d'actualització:  12.04.2018