• Imprimeix

Programa de Prescripció Social i Salut (PrSiS)

La prescripció social (també anomenada derivació a la comunitat o recomanació d’actius) és un mecanisme formal per a què l’atenció primària proporcioni alternatives no sanitàries a pacients amb aïllament social o risc de patir-lo i/o símptomes que van des de malestars de la vida quotidiana fins a símptomes lleus o moderats de depressió o ansietat.

Moltes professionals, sobretot treballadors socials, ja utilitzen la prescripció social en pacients de manera espontània; però el Programa Prescripció Social i Salut (PrSiS) pretén proporcionar eines per facilitar la prescripció social per qualsevol professional de l’atenció primària, sempre i quan estigui indicat que pot beneficiar al pacient, de manera sistemàtica i avaluada. Per tal de desenvolupar la prescripció social des de la Sub-direcció General de Drogodependències s’ofereix formació a persones que seran referents en prescripció social a l’Equip d’Atenció Primària.

El programa té com a objectiu disminuir el risc d’aïllament social dels pacients, millorar la salut mental positiva de les persones i la qualitat de vida mitjançant la seva participació en activitats del seu entorn local.

El següent esquema mostra les diverses fases del programa PrSiS:

 PrS_diagrama

 

Fases i elements clau del programa PrSiS:

 1. DETECCIÓ: Identificació de grups de risc i 3 preguntes de cribratge.
 2. CONSELL/MOTIVACIÓ: Utilitzant tècniques de l’entrevista motivacional
 3. DERIVACIÓ i fer seguiment del pacient – integrat en la historia clínica electrònica (ECAP) com a fil conductor. Conèixer recursos comunitaris disponibles = SISTEMA D’INFORMACIÓ D’ACTIVITATS (Web Actius i salut)
 4. SEGUIMENT: 2 qüestionaris curts (SWEMWBS i OSS) per monitoritzar el progrés i avaluar els resultats. Conèixer si les entitats/recursos comunitaris estan preparats per rebre pacients , etc. = FACILITADOR: fa d’enllaç entre el pacient, la comumitat i l’equip d’atenció primària:

Detecció: identificació de grups de risc i preguntes de cribratge

Consell/motivació: utilització de tècniques d’entrevista motivacional

Derivació i seguiment dels pacients. Integrat a la Història Clínica d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ECAP): mòdul de prescripció social

Sistema d’informació d’activitats: Web Actius i Salut incorporada al mòdul de prescripció social de l’ECAP

Avaluació: qüestionaris curs de benestar emocional (SWEMWBS) i suport social (OSS) (inclosos a l’ECAP)

Figura de facilitador: figura clau per la implementació del programa. Fa d’enllaç entre la comunitat, l’atenció primària i els pacients.

 

Pel dur a terme del Programa PrSiS al territori, cal la coordinació entre els Equips d’Atenció Primària, els Equips Territorials de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (claus pel correcte desenvolupament del PrSiS) i els Ajuntaments, a més d’altres possibles agents comunitaris.

 

 

Entre 2012 i 2017 s’han dut a terme dos estudis pilot per la implementació de la prescripció que han contribuït al desenvolupament dels elements claus i la formació actual del programa PrSiS:

 1. Programa pilot (factibilitat): Els centres d’atenció primària de Pineda de Mar, Montcada i Reixac i Tarragona van iniciar un programa pilot de prescripció social en el qual els metges/esses i infermers/es derivaven pacients susceptibles de rebre una prescripció social al treballador/a social perquè aquest/a fes la prescripció social. Es va fer un d’un estudi d'avaluació cas control aleatoritzat per avaluar la viabilitat del programa, però no es va arribar a tenir prou persones que finalitzessin l’avaluació i per tant es va fer un estudi qualitatiu per explorar què havia passat. Es van fer entrevistes semi-estructurades amb els professionals implicats d’atenció primària i salut pública, i van sorgir un diversos punts dèbils que han permès modificar el programa a partir de llavors. 

Llegir el article sobre l’avaluació qualitatiu.

 

 1. Programa pilot de Prescripció Social l’Equip d’Atenció Primària Sabadell Sud (PSUSS): L’equip Sabadell Sud, amb la col·laboració de l’ASPCAT, l’Ajuntament de Sabadell i les entitats comunitàries, ha dut a terme un estudi pre-post d’efectivitat, avaluant els canvis en el benestar psicològic i el suport social  mitjançant dos qüestionaris estàndards(qüestionari de suport social funcional Duke UNCescala de valoració del benestar psicològic WEMWBS

   

 imatge PSUSS

Encara que la captació ha estat lenta i la recopilació de dades post- segueix en peu, els resultats preliminars mostren una millora significativa entre els test pre- i els post- (tant de benestar emocional com de suport social). (Pendent publicació dels resultats)

 

 

 

S’ha fet canvis significatius per millorar el programa PrSiS basats en les experiències pilots dels darrers anys:

 • Ruta de derivació: actualment, recomanem que tots els professionals de l’atenció primària puguin fer PrS, amb la consideració que casos d’alta complexitat sempre rebran l’atenció d’especialistes (treball social, psicologia)
 • Suport informàtic en la prescripció social: per facilitar el treball dels professionals, s’ha incorporat un mòdul de prescripció social a l’ECAP (disponible en més de 90% de centres d’atenció primària de Catalunya) amb enllaç al cercador de recursos “Actius i Salut”, des d’on es filtra per localitat del CAP, edat i gènere del/ de la pacient.
 • Avaluació: s’han incorporat dues escales reduïdes (suport social – OSS – 3 preguntes; benestar emocional – SWEMWBS – 7 preguntes) al mòdul de l’ECAP
 • Formació: per donar suport al desplegament de la PrS a Catalunya, s’està fent formació de formadors a persones que seran referents del programa PrSiS. La formació utilitza i incorpora tècniques de l’entrevista motivacional, i es presenten les eines i el suport disponibles per implementar un programa de prescripció social.

En aquests moments s’està elaborant una guia sobre prescripció social des de l’atenció primària (prevista pel 2018).