• Imprimeix

Escala de benestar emocional WEMWBS. Salut mental positiva

Introducció de l'escala WEMWBS a la ESCA contínua

A 2010, des de la Sub-direcció General de Drogodependències vam iniciar un projecte d’adaptació al català i al castellà del qüestionari de salut mental positiva positiva (Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale), elaborat per la Universitat de Warwick i el servei nacional de salut d’Escòcia, que abraça una dimensió del benestar i és molt utilitzat al Regne Unit i arreu del món. Es tracta d’un qüestionari que recull els últims avenços en mesures psicològiques per tal d’aplegar-ne els aspectes positius, d’acord amb la definició de salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que estableix que aquesta noció va més enllà de l’absència de malaltia. La salut mental positiva o benestar psicològic té relació amb molts indicadors de qualitat de vida i permet entendre el benestar com un concepte relacionat però separat de trastorns i malalties, fins i tot que es pot detectar en etapes de la vida en què estan molt presents l’efecte dels símptomes o les malalties cròniques.

La traducció del qüestionari s’ha dut a terme seguint els procediments estandarditzats més rigorosos i comptant amb l’assessorament tècnic d’experts en l’elaboració de mesures subjectives; i un dels nostres objectius era aconseguir convertir aquest instrument nou en un indicador que permetés recollir periòdicament l’estat de salut mental positiva de la població catalana.

Per tal de validar el qüestionari, aquest es va introduir a la tercera onada de l’Enquesta de salut de Catalunya contínua, el segon semestre del 2011. Actualment, estem acabant d’elaborar un informe amb les dades de la tercera onada sobre la salut mental positiva de la població de Catalunya que presentarem properament.

A més, des del juliol del 2013, l’instrument de mesura de benestar psicològic (WEMWBS) es va incorporar en la part del qüestionari bàsic de l’Enquesta de salut de Catalunya, és a dir, es preguntarà de manera sistemàtica, a les persones de 15 anys i més.

Per poder incloure el tema de salut mental positiva a totes les onades de l’ESCA, i per incrementar la utilitat de la escala en l’àmbit sanitari, s’ha desenvolupat una versió valida de la forma curta de la escala – el SWEMWBS, amb 7 preguntes. Queda per investigar si la composició d’aquesta escala es comparable amb la versió original per veure la possibilitat de utilitzar-la en estudis multinacionals.

 

 

  • López MA1, Gabilondo A, Codony M, García-Forero C, Vilagut G, Castellví P, Ferrer M, Alonso J. (2012) Adaptation into Spanish of the Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) and preliminary validation in a student sample. Qual Life Res. 2013 Jun;22(5):1099-104. doi: 10.1007/s11136-012-0238-z. Epub 2012 Jul 27.