• Imprimeix

Descripció i objectius

La prevenció comunitària és un dels àmbits d’intervenció prioritzats en el Llibre blanc de la prevenció a Catalunya: consums de drogues i problemes associats. Tal i com es defineix a la Guia de Prevenció Comunitària del Departament de Salut (en elaboració), la prevenció comunitària es pot entendre:

 • Com un àmbit d'actuació (intervenir sobre un municipi, un barri o un determinat grup de població que comparteix un sentiment d'identitat pròpia perquè els seus membres tenen en comú una cultura, un sentiment identitari, uns valors i unes normes).
 • Com una metodologia de treball que pretén assolir uns determinats objectius col·lectius mitjançant la mediació professional.

 

La implicació de la comunitat és un component necessari per assolir una prevenció eficaç. Així, la prevenció del consum de drogues i dels problemes associats té com a mediadors habituals els professionals dels àmbits social, educatiu i sanitari. La finalitat d'aquesta activitat és la transformació de situacions col·lectives mitjançant l'organització i l'acció associativa d'un o més grups encarregats d'elaborar i aplicar projectes de desenvolupament social. Aquesta tasca incorpora tres dimensions: conscienciació, organització i mobilització.

Les associacions d’afectats són actors adients per promocionar actuacions de sensibilització sobre els danys i per denunciar les accions que vulnerin o incompleixin la normativa vigent en quant a promoció del consum excessiu, la publicitat, l’adequat etiquetatge dels productes i la venda de begudes alcohòliques. A més, han de ser empoderats per incidir en les polítiques locals i nacionals sobre alcohol.

Objectius

 • Sensibilitzar a la població general sobre els riscos dels consums d’alcohol i altres drogues.
 • Sensibilitzar els diferents agents socials de la potencialitat del lleure no formal i informal, com a àmbit d’actuació preventiva.
 • Facilitar la implementació de polítiques de prevenció ambiental sobre drogues (de control de l’oferta de tabac i alcohol, de millora del clima i l’abordatge integral dels consums de drogues en el àmbit educatiu i de polítiques locals als espais de lleure).
 • Potenciar i facilitar la coordinació interprofessional i intersectorial.
 • Facilitar la participació d’associacions, d’entitats i moviments socials, de les societats científiques i líders d’opinió en l’elaboració d’un discurs coherent al voltant de les drogues, des de la perspectiva de la salut pública.
 • Promoure missatges que potenciïn la imatge del jove que es preocupa per la seva salut com un model desitjable (imatge realista, no idealitzada).
 • Desenvolupar actuacions preventives universals en els entorns pròxims als infants, joves i adults (nit, associacionisme, esport, i altres).
 • Fomentar el debat entorn a l’ús i l’ètica dels mecanismes de detecció i control de consum de drogues.
 • Promoure l’empoderament dels afectats com a agents de prevenció comunitària mitjançant actuacions de sensibilització en festes populars, denúncia d’irregularitats en el compliment de la normativa existent i coordinació amb els serveis de salut.
 • Fomentar l’inclusió dels familiars i amics dels afectats directes dins del concepte de “afectats per l’alcohol”. Treballar per a la reinserció de persones alcohòliques en situació d’exclusió social.

 

En l’ampli ventall de la prevenció comunitària, hi ha dos conceptes que enguany es volen destacar: