L’àmbit de l’oci nocturn fa referència als espais i contextos d’oci vinculats al concepte de “sortir de festa”. És un oci lligat sobretot al cap de setmana i als períodes festius. Se sol donar en horari nocturn, però també es pot allargar durant el dia.

Aquest context festiu té a veure amb la diversió, l’hedonisme, les relacions interpersonals i sexuals i també amb les manifestacions culturals i identitàries, molt vinculades als estils de vida, a la música i el ball.

La festa té un component ritual i compleix unes funcions específiques dins la comunitat, com són la cohesió social i el trencament de la quotidianitat.

La festa respon a festivitats institucionals i col·lectives així com d’elecció personal, de caire oficial o underground.

D’altra banda, el negoci de la nit i la seva indústria són un motor econòmic, turístic i cultural.

La festa és un espai on conviuen la triada diversió, consum i risc. La substància predominant és l’alcohol, tot i que també s’observa que al consum d’alcohol se li poden sumar altres substàncies, com ara tabac, cànnabis, cocaïna, MDMA o amfetamines, entre altres.

El consum d’alcohol o altres substàncies, en alguns casos, és percebut com una activitat atractiva i forma part dels aspectes desitjats de la festa.

Per tant, l’acostament preventiu i de reducció de riscos, sota la perspectiva de la salut pública en aquests espais, ha de recollir la percepció del risc real, els danys i, fins i tot, els aspectes que el públic destinatari percep en forma de benefici i plaer.

Els usos de substàncies psicoactives són variats i poden anar des de no usar-ne fins a usar-ne una o més en combinació (policonsum).

En el cas del context d’oci nocturn les substàncies poden complir funcions com ara augmentar la intensitat de les experiències d’oci o d’identificació juvenil.

Aquesta realitat es transforma a mesura que disminueix la participació en l’oci nocturn.

La varietat de maneres de relacionar-se amb les substàncies és molt diversa i també ho són els riscos relacionats.

Encara que hi hagi un consum raonable i no problemàtic també hi ha riscos específics, tant a curt com a mitjà i llarg termini.

Els riscos associats a l’ús lúdic de substàncies i al context festiu són:

 • Accidents de trànsit: conducció sota els efectes de l’alcohol o altres.
 • Violència sexual, sexisme.
 • Mescla d’alcohol i altres drogues, intoxicacions agudes.
 • Sorolls nocturns: coexistència entre veïns i assistents a la festa.
 • Insults, agressions físiques, baralles.
 • Incivisme, molèsties (vòmits, orina, brossa).
 • Inseguretat a l’espai públic.

En general, hi ha consciència del risc tot i que el coneixement es construeix a partir de l’experiència i la informació transmesa, principalment d’igual a igual.

Cal donar informació contrastada, tant a les persones que han decidit consumir substàncies com no consumir-ne, en els mateixos espais on hi ha el consum, perquè hi ha una resistència a anar a serveis especialitzats.

El coneixement dels riscos millora la capacitat de gestió per modificar hàbits i pràctiques, hàbits que les persones estan disposades a modificar, en molts casos, sense haver d’abandonar el consum.

 

Els objectius generals en l’àmbit de l’oci nocturn són:

 • Sensibilitzar la indústria de l’oci com a agent de prevenció. Incloure la indústria de l’oci en la definició de polítiques de prevenció en l’àmbit del lleure informal.
 • Facilitar l’accés dels consumidors de drogues a espais d’informació i assessorament sobre drogues en els mateixos espais d’oci.
 • Compilar informació de manera periòdica sobre el mercat il·legal de drogues i alertar de seguida els consumidors sobre la presència de productes adulterats que representin un risc per a la salut; amb especial atenció al fenomen de les noves substàncies psicoactives.
 • Regular els aspectes de prevenció necessaris i complementaris dels aspectes de seguretat, i implementar estratègies de law enforcement) com a metodologia d’intervenció.
 • Reconèixer i difondre les actuacions de reducció del risc com a estratègia basada en l’evidència d’efectivitat necessària i prioritària amb la població consumidora.
 • Prioritzar les actuacions dirigides a consumidors d’alcohol, tabac, cànnabis i cocaïna.
 • Desenvolupar un programa de dispensació responsable d’alcohol adreçat tant a professionals com a entitats culturals.
 • Incorporar la prevenció de la violència sexual en contextos d’oci nocturn.

 

Des del 1996 es fan accions preventives i de reducció de riscos en aquest àmbit.

Des del 1997 es dona suport a grups de reducció de riscos que es desplacen a espais d’oci a oferir informació i assessorament sobre la gestió del risc en relació amb les problemàtiques comunes a l’oci nocturn i la festa.

Actualment el projecte "Paraigües" en l’àmbit de l’oci nocturn convida totes les persones involucrades en aquest sector a treballar juntes per desenvolupar un entorn més segur i saludable.

Es du a terme mitjançant una metodologia de treball local, organitzant reunions entre gestors del sector privat, representants de l’Administració local i altres entitats, per pensar i desenvolupar junts propostes concretes, facilitar la comunicació entre tots i fer que continuï creixent de forma positiva la imatge i la qualitat de servei del sector.

Data d'actualització:  14.08.2017