L’àmbit de l’oci nocturn fa referència als espais i contextos d’oci vinculats al concepte de “sortir de festa”. És un oci lligat sobretot al cap de setmana i als períodes festius. Se sol donar en horari nocturn però també es pot allargar durant el dia.

Aquest context festiu té a veure amb la diversió, l’hedonisme, les relacions interpersonals i sexuals així com les manifestacions culturals i identitàries, molt vinculades als estils de vida, a la música i el ball.

La festa té un component ritual i compleix unes funcions específiques dins la comunitat, com la cohesió social i el trencament de la quotidianitat.

La festa respon a festivitats institucionals i col·lectives així com d’elecció personal, de caràcter oficial o underground.

Per altra banda, el negoci de la nit i la seva indústria, són un motor econòmic, turístic  i cultural.

La festa és un espai on conviuen la triada diversió, consum i risc. La substància predominant és l’alcohol, tot i que també s’observa que al consum d’alcohol se li poden sumar altres substàncies, com el tabac, el cànnabis o la cocaïna, MDMA, amfetamines,  entre altres.

El consum d’alcohol o altres substàncies, en alguns casos, és percebut com a una activitat atractiva i forma part dels aspectes desitjats de la festa.

Per tant, l’acostament preventiu i de reducció de riscos, des de la perspectiva de salut pública  a aquests espais ha de contemplar la percepció del risc real, els danys i fins i tot els aspectes que es perceben en forma de benefici i plaer per part del públic destinatari.

Els usos es mouen des del no ús de substàncies fins a lús d’una o més substàncies en combinació (policonsum).

En el cas del context d’oci nocturn les substàncies poden complir funcions com augmentar l’intensitat de les experiències d’oci o d’identificació juvenil.

Aquesta realitat es transforma a mesura que disminueix la participació en l’oci nocturn.

La varietat de maneres de relacionar-se amb les substàncies és molt diversa i també ho són els riscos relacionats. 

Encara que existeix un consum raonable i no problemàtic també existeixen riscos específics, tant a curt com a mitjà i llarg termini.

Els riscos associats a l'ús lúdic de substàncies i al context festiu són:

 • Accidents de trànsit: conducció sota els efectes de l’alcohol o altres.
 • Violències sexuals, sexisme.
 • Mescla d’alcohol i altres drogues, intoxicacions agudes.
 • Sorolls nocturns: Coexistència veïns / assistents a la festa
 • Insults, agressions físiques, baralles.
 • Incivisme Molèsties (vòmits, orina, brossa)
 • Inseguretat a l’espai públic.

 

En general, existeix consciència de risc i el coneixement es construeix a partir de l’experiència i l’informació transmesa, principalment d’igual a igual.

És necessari donar informació contrastada, tant per les persones que han decidit sí com que no, en els mateixos espais on es donen els consums, doncs hi ha una resistència a anar a serveis especialitzats.

El coneixement dels riscos millora la capacitat de gestió per a modificar hàbits i pràctiques, hàbits que les persones estan disposades a modificar, en molts casos, sense haver d’abandonar el consum.

Els objectius generals en aquest àmbit de l’oci nocturn són:

 • Sensibilitzar la indústria de l’oci com a agent de prevenció. Incloure la indústria de l’oci en la definició de polítiques de prevenció en l’àmbit del lleure informal.
 • Facilitar l’accés dels consumidors de drogues a espais d’informació i assessorament sobre drogues en els espais d’oci mateixos.
 • Compilar informació de manera periòdica sobre el mercat il·legal de drogues i alertar de forma primerenca els consumidors sobre la presència de productes adulterats que representin un risc per a la salut. Amb especial atenció al fenòmen de les noves substàncies psicoactives.
 • Regular els aspectes de prevenció necessaris i complementaris dels aspectes de seguretat, implementant estratègies de "law enforcement" com a metodologia d’intervenció.
 • Reconèixer i difondre les actuacions de reducció del risc com a estratègia basada en l’evidència d’efectivitat necessària i prioritària amb la població consumidora.
 • Prioritzar les actuacions dirigides a consumidors d’alcohol, tabac, cànnabis i cocaïna.
 • Desenvolupar un programa de Dispensació Responsable d’Alcohol adreçat tant a professionals com a entitats culturals.
 • Incorporar la prevenció de les violències sexuals en contextos d’oci nocturn.

 

Des del 1996 es fan accions preventives i de reducció de riscos en aquest àmbit.

Des del 1997 es dóna suport a grups de reducció de riscos que es desplacen a espais d’oci a oferir informació i assessorament sobre la gestió del risc en relació amb les problemàtiques comunes a l’oci nocturn i la festa.

Actualment el projecte paraigües en l`àmbit de l’oci nocturn, convida totes les persones involucrades en el sector de l’oci nocturn a treballar juntes per desenvolupar un entorn més segur i saludable.

A través d’una metodologia de treball local, mitjançant l’organització de reunions entre gestors del sector privat, representants de l’Administració local i altres entitats, per pensar i desenvolupar junts propostes concretes, facilitar la comunicació entre tots i fer que continuï creixent de forma positiva la imatge i la qualitat de servei del sector.