• Imprimeix

Q de Festa - Nits de Qualitat

Projecte marc que té com a objectiu posar en comú els diferents agents implicats en l’oci nocturn d’un territori per a fer d’aquest un espai més segur, atractiu i saludable per a tothom.

 

Objectius:

  • Generant taules de participació ciutadana (NitsQ) al voltant de l’oci nocturn en diferents municipis de Catalunya per tal d’engegar iniciatives consensuades per part de tots els agents implicats.
  • Fomentar la implantació de “Q de festa!”, un distintiu de qualitat en l’oci nocturn que implica la indústria privada de l’oci i el món local en les polítiques públiques de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • Promoure la creació de grups d’iguals per la prevenció i la reducció de riscos en el territori.
  • Dotar d’eines i instruments d’avaluació per tal de generar evidència en les intervencions de salut pública sobre l’oci nocturn.

En el marc de treball de “Q de Festa - Nits de Qualitat” es fomenta la generalització a tot el territori per tal de facilitar i promoure el següent:

 

  • Actuacions d’àmbit local per implementar noves estratègies destinades a reorientar zones i espais públics facilitadors del consum problemàtic d’alcohol i altres drogues.

 

  • Criteris i mecanismes de participació de la societat civil en l’elaboració i l’execució dels plans i les actuacions de prevenció en què s’incloguin els aspectes clau de prevenció en l’àmbit de l’oci, en especial, la clarificació de les possibilitats i els límits d’un marc d’actuació.

 

  • Creació del «distintiu de qualitat per a espais d’oci nocturn» (Q de festa), adreçat principalment a discoteques, pubs i empreses que treballen en la promoció de l’oci nocturn. La participació en el programa Nits de qualitat ha de permetre que tota empresa afiliada al distintiu:

 

- Garanteixi la formació en mediació del seu personal. 

- Introdueixi serveis de sensibilització sobre els consums (p. ex.: expositor amb materials de prevenció i informació sobre drogues a l’interior, alcoholímetres). 

- El mateix local (discoteca, bar, etc.) ofereixi condicions de seguretat pel que fa a la salut dels seus clients.

 

  • Impuls i regulació, d’acord amb criteris d’evidència, del model d’intervenció per a la reducció de risc (RdR) en els entorns de consum vinculats a l’oci, incloent-hi programes informatius i de sensibilització adreçats a poblacions que consumeixen drogues, i pautes d’intervenció i derivació en cas de detecció de consums de risc.

 

  • Mesures promotores del compliment efectiu del marc normatiu vigent sobre publicitat, promoció, patrocini, venda i consum d’alcohol i tabac en espais públics. 

 

  • Proposta de mesures legals adients per donar cobertura jurídica i institucional a les persones que desenvolupen programes i actuacions en l’àmbit de l’RdR.