• Imprimeix

Sistema d'Informació en Prevenció sobre Drogues i Salut Mental

Cercador que permet a la ciutadania i els professionals conèixer els programes i les activitats en prevenció que es desenvolupen a Catalunya.

El Sistema d’Informació en Prevenció sobre Drogues i Salut Mental és un cercador que té per objectiu donar a conèixer a tothom els recursos preventius que es desenvolupen a Catalunya, i específicament aquells de què disposa cadascú en el seu municipi.

S’hi troben, entre d’altres, els serveis d’assessorament i orientació a les famílies, les activitats i els programes que es duen a terme als centres educatius, els telèfons i els webs d’atenció a la ciutadania i les activitats adreçades als joves.

Les dades són introduïdes al Sistema i actualitzades pel personal tècnic responsable en prevenció dels municipis, dels consells comarcals, dels centres d’atenció i seguiment de les drogodependències, dels centres de salut mental infantil i juvenil, i de les organitzacions no governamentals especialitzades.

Accés al cercador

Objectius

  • Donar a conèixer als ciutadans i professionals els programes i les activitats de prevenció que es desenvolupen en el territori català.
  • Possibilitar una millor planificació estratègica global i local de les activitats, els programes i els serveis de promoció i prevenció impulsats des de les institucions públiques (Administració central, ens locals), els serveis de salut i les entitats i els ens socials.
  • Facilitar un espai de coordinació i intercanvi de coneixement entre professionals.
  • Facilitar la difusió de les bones pràctiques que s’estan desenvolupant.
Data d'actualització:  12.06.2012