• Imprimeix

Prevenció de trastorns mentals i promoció de la salut mental

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com "un estat de complet de benestar físic, mental i social”, i no només com l’absència de malaltia. Per tant, la salut mental (o salut emocional) és inseparable de la salut general d’una persona, i implica un estat de benestar més enllà de l’absència de símptomes de malaltia. La mala salut, tant física com mental, està associada a la malaltia o al patiment en altres aspectes de la vida (socials, econòmics); i al revés-els determinants de la bona salut mental o emocional venen d'aspectes diversos de la vida.

La càrrega global dels problemes mentals és creixent i costosa. L’OMS prediu que l’any 2020 les malalties mentals seran la segona causa de discapacitat en tot el món. En aquest horitzó, encara que és important prestar serveis d’alta qualitat per a les persones que pateixen un problema mental, no és suficient ni sostenible només tractar els problemes i els trastorns mentals quan es presentin, sinó que han de ser una prioritat les solucions prolongades per millorar la salut mental amb estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la salut.