• Imprimeix

Programa “Prescripció social i salut”

La prescripció social (també anomenada derivació a la comunitat o recomanació d’actius) és un mecanisme formal perquè els professionals de l’atenció primària proporcionin alternatives no sanitàries a pacients amb aïllament social o risc de patir-lo i/o símptomes que van des de malestars de la vida quotidiana fins a símptomes lleus o moderats de depressió o ansietat.

Molts professionals, sobretot treballadors socials, ja utilitzen la prescripció social per a pacients de manera espontània; però el programa “Prescripció social i salut” (PrSiS) pretén dotar a qualsevol professional de l’atenció primària d’eines per facilitar la prescripció social, sempre que estigui indicat que pot beneficiar el pacient de manera sistemàtica i avaluada. Per tal de desenvolupar la prescripció social, la Sub-direcció General de Drogodependències ofereix formació a persones que seran referents en prescripció social a l’equip d’atenció primària.

El programa té com a objectiu disminuir el risc d’aïllament social dels pacients, millorar-ne la salut mental positiva i la qualitat de vida mitjançant la participació en activitats del seu entorn local.

L’esquema següent mostra les diverses fases del programa PrSiS:

 

PrS_diagrama

 

 

Fases i elements clau del programa PrSiS:

fases_i_elements_PrS_cat_800px

 

 • Detecció: identificació de grups de risc i preguntes de cribratge
 • Aconsellament/motivació: utilització de tècniques d’entrevista motivacional
 • Derivació i seguiment dels pacients. S’integra en la història clínica de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ECAP): mòdul de prescripció social
 • Sistema d’informació d’activitats: web Actius i salut, incorporat al mòdul de prescripció social de l’ECAP
 • Avaluació: qüestionaris curts sobre benestar emocional (SWEMWBS) i suport social (OSS), inclosos a l’ECAP
 • Figura del facilitador: figura clau per implementar el programa. Fa d’enllaç entre la comunitat, l’atenció primària i els pacients

 

Per dur a terme del programa PrSiS al territori, cal la coordinació entre els equips d’atenció primària, els equips territorials de salut pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (claus per al desenvolupament correcte del PrSiS) i els ajuntaments, a més d’altres possibles agents comunitaris.

Entre el 2012 i el 2017 s’han dut a terme dos estudis pilot per implementar la prescripció, que han contribuït a desenvolupar els elements clau i la formació actual del programa PrSiS:

 1. Programa pilot (factibilitat): els centres d’atenció primària de Pineda de Mar, Montcada i Reixac i Tarragona van iniciar un programa pilot de prescripció social, en el qual els metges i infermers derivaven pacients susceptibles de rebre una prescripció social als treballadors socials perquè els fessin la prescripció social. Es va fer un estudi de casos i controls aleatoritzat per avaluar la viabilitat del programa, però no hi va haver prou persones per finalitzar-ne l’avaluació i, per tant, es va fer un estudi qualitatiu per analitzar què havia passat. Es van fer entrevistes semiestructurades amb els professionals d’atenció primària i salut pública implicats, i es van plantejar diversos punts dèbils que han permès modificar el programa des d’aleshores.  Vegeu l’article sobre l’avaluació qualitativa de l’estudi.

                     

 1. Programa pilot de prescripció social Sabadell Sud (PSUSS) de l’equip d’atenció primària L’equip Sabadell Sud, amb la col·laboració de l’ASPCAT, l’Ajuntament de Sabadell i les entitats comunitàries, ha dut a terme un estudi d’efectivitat previ i posterior a l’aplicació del programa, que avalua els canvis en el benestar psicològic i el suport social mitjançant dos qüestionaris estàndards (el qüestionari de suport social funcional Duke UNC i l’escala de valoració del benestar psicològic WEMWBS)

 

 imatge PSUSS_CAT_500px

           

Encara que la captació ha estat lenta i la recopilació de dades posteriors segueix vigent, els resultats preliminars mostren una millora significativa entre les proves prèvies i posteriors (tant de benestar emocional com de suport social). (Està pendent la publicació dels resultats.)

 

 

 

S’han fet canvis significatius per millorar el programa PrSiS, basats en les experiències pilot dels darrers anys:

 • Ruta de derivació: actualment, recomanem que tots els professionals d’atenció primària puguin fer prescripció social, amb el benentès que els casos de complexitat alta sempre han de rebre l’atenció d’especialistes (de treball social, psicologia, etc.).
 • Suport informàtic en la prescripció social: per facilitar el treball dels professionals, s’ha incorporat un mòdul de prescripció social a l’ECAP (disponible en més del 90% dels centres d’atenció primària de Catalunya) amb un enllaç al cercador de recursos del web Actius i salut, des d’on es filtra per localitat del CAP, edat i sexe del pacient.
 • Avaluació: s’han incorporat dues escales reduïdes: suport social (OSS) amb tres preguntes i benestar emocional (SWEMWBS), amb set preguntes, al mòdul de l’ECAP
 • Formació: per donar suport al desplegament de la prescripció social a Catalunya, s’està fent formació de formadors a persones que seran referents del programa PrSiS. La formació utilitza i incorpora tècniques de l’entrevista motivacional, i es presenten les eines i el suport disponibles per implementar un programa de prescripció social.

Actualment, s’està elaborant una guia sobre la prescripció social en l’atenció primària, que està previst que es publiqui el 2018.