• Imprimeix

Butlletí prevenim.dro

Butlletí d’informació sobre prevenció de drogodependències a Catalunya, en el qual es repassen les últimes informacions en matèria de prevenció: nous materials, recerques, opinions, etc. i es referencien per completar-ne la informació i apropar el lector a l’actualitat en poques pàgines. 

Població destinatària: Responsables i tècnics en prevenció i reinserció de drogodependències.

Aquest butlletí l’edita l’entitat PDS (Prevenció i Desenvolupament Social) amb el suport de la Sub-direcció General de Drogodependències. Es publica des de l’any 2000.

imatge_prevenimDRO_460px

 

Any 2017

Any 2000