A la Jornada, que va tenir lloc el 22 de novembre de 2013, es reflexiona sobre les interaccions específiques entre les xarxes de la justícia, les forces de l'ordre i els diferents serveis que tenen cura de la protecció dels infants i adolescents.

La jornada pot ser d'interès per a tots els professionals de la xarxa d'atenció a les drogodependències, salut mental, justícia, infància i adolescència i serveis socials.

Temes tractats

Taula 1: Justícia i tractaments: un marc de relacions
Taula 2: Complint condemna. Internament, règim obert i mesures alternatives
Taula 3: Conducció, consums, tractaments i substàncies psicotròpiques. Aspectes legals.
Taula 4: Menors i famílies en situació de risc.

Data d'actualització:  04.03.2014