• Imprimeix

Reducció de danys

reducció de danys

Conjunt de polítiques i programes que tenen com a objectiu disminuir les conseqüències negatives del consum de drogues.