• Imprimeix

Viatjar amb metadona

El pacient en Tractament de Manteniment amb Metadona (TMM) que viatgi pel territori nacional pot portar les dosis necessàries per al viatge, facilitades pel centre de referència, amb un informe mèdic que acrediti que està seguint aquest tractament.

 

La quantitat màxima permesa és la corresponent a trenta dies de tractament, d’acord amb la dosi diària prescrita pel metge. Es recomana que la quantitat sigui al més ajustada possible als dies previstos de viatge.

 

En el cas que no sigui aconsellable transportar la metadona, el pacient es pot incorporar temporalment a un programa de manteniment amb metadona del lloc de destinació. El centre d’origen s’encarregarà de fer la derivació per tal d’assegurar-hi l’atenció al pacient.

Atès que no en tots el països està autoritzada la prescripció de metadona per a la dependència d’opiacis, i alguns ni tan sols en permeten la importació, viatjar pot constituir un problema per a una persona que està en tractament amb metadona (TMM).

Hi ha pacients en tractament amb metadona que desitgen traslladar-se a altres països per passar les seves vacances per motius de treball, o per altres raons.

Davant d’aquesta situació caben bàsicament dues possibilitats:

 • Que el pacient porti la metadona necessària per continuar el tractament pautat pel facultatiu (en funció de la dosi necessària per a cada dia i el temps que dura el viatge).
 • Que realitzin els tràmits necessaris per sol·licitar la continuació del tractament en el país de destinació. A més, cal tenir en compte les següents opcions:

 

1.Que la persona se pensi traslladar-se a països de "l'Espai Schengen”(en general es tracta dels països membres de la Unió Europea.

2.Que es tracti de països que no són membres d'aquest “Espai Schengen”.

El tractat de Schengen regula la circulació d’estupefaents entre els estats membres .

Els països que formen part de l'Espai Schengen són:

 • Estats membre de la UE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, França, Finlàndia, Grècia, Holanda, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, República Txeca, Suècia.
 • Estat no membres de la UE: Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.
 • Estat que apliquen parcialment l'acord: Bulgària, Romania i Xipre.
 • Cooperen en aspectes parcials de l'acord sense supressió de fronteres: Regne Unit i Irlanda.

 

Les persones en TMM que es desplacin a un d’aquests estats poden portar les dosis necessàries per al viatge, amb tramitació prèvia del permís corresponent.

 

Es pot transportar la quantitat de substància suficient per continuar el tractament durant l’estada del pacient en el país de destinació per a una estada inferior o igual a trenta dies.

 

La tramitació del permís es sol·licita a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Subdirecció General d'Inspecció i Control de Medicaments. Àrea d'Estupefaents i Psicòtrops del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Parc Empresarial Les Mercès. Edifici 8. C/ Campezo  nº128.022 MADRID).

 

Es recomana abans de realitzar el viatge, posar-se en contacte amb les Ambaixades o Consultat del lloc de destí.

 

En cas de dubte, consulteu a la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

En cas que el pacient necessiti tractament amb metadona més de trenta dies, se l'ha d'incloure en un TMM del lloc de destinació. Aquest procediment l'ha de dur a terme el centre d'origen contactant directament amb el centre de destinació amb la següent informació:

 • Nombre de persones i els seus destins.
 • Nom i cognoms del o dels pacients.
 • Dosi que està prenent el pacient en l'actualitat.
 • Període exacte en el qual s'efectuarà el viatge.
 • Adreça, número de telèfon, fax, correu electrònic i nom del responsable del centre on està en tractament actualment.

 

Podeu consultar un model orientatiu en aquest enllaç (versió en anglès).

També a l'adreça d'Euro-Methwork  podeu localitzar els centres prescriptors i/o dispensadors de metadona de la Unió Europea. O bé, a l’Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies.

Quan el pacient viatgi a un país que no estigui dins del tractat de Schengen, cal conèixer la situació particular del país de destinació, és a dir, si permet la importació de metadona i si hi efectuen TMM.

 

Si el país de destinació permet importar metadona i la durada del viatge és de trenta dies com a màxim, es sol·licita el permís  a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Subdirecció General d'Inspecció i Control de Medicaments. Àrea d'Estupefaents i Psicòtrops del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Parc Empresarial Les Mercès. Edifici 8. C/ Campezo  nº128.022 MADRID).

 

En cas de dubte, consulteu a la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

Llista de països no inclosos en el tractat de Schengen

                                              

Si l’estada del pacient al lloc de destinació és superior a trenta dies o el país té prohibida la importació de metadona però en canvi sí que fan TMM, s’ha d’incloure el pacient en un TMM al país de destinació. La derivació l’ha de fer el centre d’origen contactant amb el centre de destinació, per tal de garantir la continuïtat en el tractament amb la següent informació:

 • Nombre de persones i els seus destins.
 • Nom i cognoms del o dels pacients.
 • Dosi que està prenent el pacient en l'actualitat.
 • Període exacte en el qual s'efectuarà el viatge.
 • Adreça, número de telèfon, fax, correu electrònic i nom del responsable del centre on està en tractament actualment.

 

Podeu consultar un model orientatiu en aquest enllaç (versió en anglès).

 

Al web del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació  trobareu la relació d’ambaixades i consultats d’Espanya a l’estranger.

 

A INDRO  es pot consultar la situació dels diferents països que no formen part del tractat de Schengen, pel que fa a la importació de metadona i la realització del TMM.

Data d'actualització:  20.03.2017